WAGRAM, w. w Austrii, na płn. od Wiednia, na lewym brzegu Dunaju

, aby pozwolił Austriakom atakować wzdłuż Dunaju (Klenau doszedł już do Essling), a sam zmienił front na płd. W ten sposób korpus Klenaua znalazłby się niespodziewanie między frontem Masseny a Dunajem.

DURNSTEIN, m. w Austrii, na lewym brzegu Dunaju, na zach. od Wiednia

Gazana stała się krytyczna, mogła tylko poddać się albo próbować desperackiej przeprawy przez Dunaj.

ULM, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

od Dunaju przez Norymbergę do Czech. musiały co prędzej przeprawić się na lewy brzeg Dunaju. Prawy brzeg Dunaju na tym odcinku był teraz obsadzony przez korpus Marmonta.

Rzeki międzynarodowe - Dunaj

obecnie reguluje status prawny Dunaju i mówi, że żegluga na Dunaju jest wolna i otwarta dla obywateli, statków handlowych i towarów wszystkich państw na zasadzie równości.

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NAD ŚRODKOWYM DUNAJEM

Plemiona germańskie, które dotąd bądź okupowały część praojczyzny Słowian, bądź też zajmowały obszary w bezpośrednim jej sąsiedztwie, znęcone otwierającymi się dla nich widokami na południu, zaczęły spływać ku Dunajowi.

ESSLING, w. na lewym brzegu Dunaju, w pobliżu Wiednia

13 V Napoleon wkroczył do Wiednia i pozostawiwszy swym wojskom tylko 5 dni wypoczynku, 18 V zajął wyspę Lobau na Dunaju. Pozostawił nad samą rzeką wolny teren szerokości 8 km po to, by Francuzi mogli się tam rozwinąć i aby można było uderzyć na nich całością sił i zepchnąć do Dunaju.

WIEDEŃSKIE MOSTY, mosty na Dunaju w stolicy Austrii, opanowane podstępem 13 XI 1805 przez Murata

Aby przeciąć Kutuzowowi dalszą drogę odwrotu na Morawy, należało przejść na lewy brzeg Dunaju. Austriacy podminowali wprawdzie mosty na Dunaju, ale obsadzili je nieliczną strażą, z jednym tylko działem, czekając do ostatka z wysadzeniem w powietrze.

NAD PIĘKNYM, MODRYM DUNAJEM

, 'Nad pięknym Dunajem bidet komiczny w 1 akcie (Monte Carlo 1933), libretto i choreografia: Leonid Miasin; muz.

ABENSBERG, m. w Bawarii, nad rz. Abens, dopływem Dunaju

Gdzie 20 IV 1809 doszło do zwycięskiej dla Francuzów bitwy z Austriakami. Kampania 1809 rozpoczęła się od inwazji armii austr. na Bawarię. WA przez pierwsze dni była rozrzucona kilku korpusami na znacznym terenie.

Napoleon, przybywszy z Paiyża, zdołał skupić ją w okolicach A. i Teugen...

AMSTETTEN, m. w Styrii, na prawym brzegu Dunaju

Gdzie 6 XI 1805 doszło do pierwszego starcia między żoł. WA a Rosjanami. Straż tylna Kutuzowa stawiła tu twardy opór kaw. Murata. Francuzi zdołali wyprzeć Rosjan dopiero po nadejściu grenadierów Oudinota.

LANDSHUT, m. w Bawarii, nad rz. Izarą (dopływem Dunaju)

Gdzie 21 IV 1809 doszło do starcia między wojskami franc. a austr. Po bitwie pod Abensbergiem arcyks. Karol podzielił swą armię na dwie części. Z większością sił cofał się na wsch. na Eckmuhl, podczas gdy gen. Hiller z lewym skrzydłem (36 tys.) poszedł na płd., ku rzece Iza-rze, którą...

RABA (Raab), rz. na pograniczu Austrii i Węgier, prawy dopływ Dunaju

Ku której w V 1809 wycofał się z płn. Włoch arcyks. Jan pod naporem wicekróla Italii, ks. Eugeniusza Beauhamais. Austriacy (35 tys.) zajęli pozycje na wsch. brzegu R., 120 km na płd. wsch. od Wiednia, z awangardą wysuniętą na zach. brzeg. Armia wł. ks. Eugeniusza liczyła 24 tys. żoł., wspierał ją...