Duchowość

Czytaj Dalej

Duchowość katolicka

Zakony były głównymi ośrodkami jej rozwoju, mając już dawno wypracowane szkoły duchowości religijnej:augustiańską, bazyliańską, benedyktyńską, cysterską, devotio moderna (bracia wspólnego życia,kanonicy regularni), dominikańską, franciszkańską, ignacjańską (jezuici), karmelitańską...

Mistyka i duchowość

Po średniowiecznym rozwoju mistyki w Niemczech, kolejny jej rozkwit nastąpił teraz w Hiszpanii, objąłteż Włochy i Francję. W pismach o życiu wewnętrznym nie ograniczano się do wprowadzania ogólnie wmodlitwę i życie cnotliwe, ale ukazywano drogę mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez...

Duchowość

Systematyczne i rozważne praktykowanie modlitewnego, pobożnego i zgodnego z przepi-sami życia chrześcijańskiego. W praktyce duchowość chrześcijańska zawsze nawoływała do życia asce-tycznego i modlitewnego, w którym kierownictwo duchowe i światło Ducha Świętego ułatwiają rozpo-znanie kierunku, w...

Pierre Berulle, duchowość francuska

Na rozwój życia wewnętrznego we Francji wywarł duży wpływ Franciszek Salezy, który zmarł w Lyoniei został pochowany w Annecy. Nie on jednak, lecz Pierre Berulle (1575-1629, kardynał) uchodzi zatwórcę francuskiej szkoły duchowości, która przyjmuje tajemnicę Wcielenia Chrystusa za punkt centralnyi istotne...