DRZWI KOŚCIELNE

nie zachowały się; istnieje tylko jeden przekaz o brązowych drzwiach, ufundowanych przez opata Sugera do kościoła w opactwie Saint-Denis pod Paryżem, z napisem „Kimkolwiek jesteś, jeśli chcesz ocenić chwałę tych drzwi — Podziwiaj nie złoto i cenę, lecz mistrzostwo dzieła".

Drzwi skene - moja praca semestralna

Mimo to nie uniknie on śmierci… Tkanina wyłania się z pałacu właśnie poprzez drzwi, dzięki czemu widza ogarnia wrażenie, że są to ogromne usta połykające bohatera albo (co jeszcze bardziej potęguje uczucie trwogi), że z pałacu, poprzez drzwi, sączy się krew, niczym ze świeżej rany.

Tradycyjne drzwi drewniane.

Drzwi gładkie Składają się z ramy oklejonej obustronnie sklejką, płytą pilśniową twardą lub laminowaną Przestrzenie między ramiakami wypełnione konstrukcjami listewek, walcami z wiórów lub tworzyw sztucznych albo prasowaną watą szklaną lub wełną mineralną Szyba montowana jak w drzwiach płycinowych V.

Drzwi

Dzięki technicznym urządzeniom mur natychmiast się rozpada i wówczas na odrzwiach osadza się skrzydła drzwi wykonane z brązu.

DRZWI

Drzwi płockie słynne romańskie drzwi, brązowe z katedry w Płocku (ok. Porta del Paradiso, tak nazwane przez Michała Anioła główne dzieło Lorenza Ghibertiego, trzecie drzwi baptysterium florenckiego (1425-52); 10 płaskorzeźb przedstawiających sceny ze St.

DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

  Drzwi gnieźnieńskie I-II, Wr 1956-59 (bibliogr. Świechowski, Drzwi gnieźnieńskie, w: Katedra gnieźnieńska, Wwa 1970,1187-193; W.

Technika „stopy w drzwiach"

Techniki „stopy w drzwiach” i „drzwi zatrzaśniętych przed nosem” to dobrze znane procedury psychologii społecznej, które zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania się do prośby.

Technika „stopy w drzwiach” (Cialdini)

Aby technika „stopy w drzwiach” była skuteczna musi wzbudzić zaangażowanie o charakterze: aktywnym – kiedy już ktoś zaangażuje się w jakieś działanie, zostaje poddany podwójnemu naciskowi na zachowanie konsekwencji w dalszym postępowaniu (wewnętrzna konieczność postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami i nacisk na dostosowanie własnego postępowania do oczekiwań innych), publicznym – stanowisko podjęte w sposób ...

Drzwi, brama, wrota

Zamknięte drzwi wskazują często na ukrytą tajemnicę, ale także na zakaz i daremność, natomiast otwarte drzwi stanowią wezwanie do przejścia przez ich próg lub oznaczają objawioną tajemnicę.

Reguła wzajemności, odmowa - wycofanie, „drzwiami w twarz” (Cialdini)

Jedna z technik wpływu zwana odmowa -wycofanie lub „drzwiami w twarz” mówi, że jeżeli chcę kogoś poprosić do spełnienia jakieś prośby, szansa jej spełnienia wzrośnie, jeśli przedstawię komuś najpierw inną większą prośbę - tak dużą, że wiadomo z góry, że ten ktoś odmówi.

Próg, próg drzwi

Podobnie jak same odrzwi, symbol przejścia z jednego miejsca, stanu itd. do innego lub też rozdziału między nimi.,,Nie pozwolić komuś przekroczyć progu własnego domu" znaczy nie chcieć mieć z nim nic wspólnego, podczas gdy ,,zamieszkać na czyimś progu" znaczy oddać się pod czyjąś opiekę.

Próg...