Drzewa

Dlatego ludzie w zimie mogą powiedzieć: Martwe jest drzewo, na przykład figa, grusza i inne drzewo owocowe; są podobne do drzew uschłych i póki trwa zima, nie jest to jawne.

Ochrona drzew

Ciekawym pomysłem jest obsadzanie drzewami alei i ulic zgodnie z układem liter jakiegoś wyra­zu, na przykład wyrazu „Boy"", którego litery są inicjałami nazw sadzonych kolejno gatunków drzew.

Drzewa jako organizmy

Brzozy i olsze, które na glebach inicjalnych szybko zastępują roślinność zielną i jako pierwsze spośród drzew wkraczają na nowe tereny, są drzewami dość szybko rosnącymi.

DRZEWA

Drzewo Jessego w plastyce - wyobrażenie drzewa genealogicznego Chrystusa: ze spoczywającego na ziemi Jessego (w Biblii ojciec króla Dawida, syn Booza i Ruth) wyrasta łodyga lub pień drzewa o gałęziach zakończonych wizerunkami królów żydowskich - przodków Chrystusa, na wierzchołku zaś umieszczano Marię z Dzieciątkiem.

Motyw drzewa w literaturze

Drzewo/drzewa - Jako najpotężniejsza    roślinasymbolizuje w wielu religiach istoty boskie, dlatego bywa przedmiotem czci, zwłaszcza jako połączenie podziemnych sił (korzenie) i niebiańskich sfer (korona) z życiem ziemskim (pień).

Drzewo

Dalszą symboliczną identyfikacją drzewa z człowiekiem jest rozpowszechniony w licznych rejonach Indii, mający na celu wzmocnienie płodności zwyczaj poślubiania drzewu narzeczonej przed weselem; w tym kontekście wymienić także trzeba symboliczne zaślubiny dwóch drzew, których siła życiowa ma przejść na określoną parę ludzi.

Drzewo decyzyjne

Drzewem decyzyjnym jest graf-drzewo, które składa się z korzenia, węzłów, krawędzi oraz liści. Ogólną zasadę konstrukcji drzew decyzyjnych można ująć w następujących punktach: Zbadanie, czy zbiór obiektów jest jednorodny.

Drzewa - Znaczenie drzew i krzewów

Na odsłoniętych miedzach i skarpach, wzdłuż dróg, w zaroślach, w szpalerach drzew i krzewów oraz innych zadrzewieniach śródpolnych zaczęły one odtąd stanowić roślinność fenotypową terenów zagospodarowanych, stwarzając równocześnie gęstą sieć ekologicznie bardzo cennych mikrobiotopów, które służą innym gatunkom jako drogi rozprzestrzeniania się.

DRZEWO JESSEGO

, mianowicie: ° drzewo zwieńczone postaciami Matki Bożej, Dzieciątka Jezus i Józefa Oblubieńca, ° drzewo zwieńczone postacią Matki Bożej samej lub z Dzieciątkiem zawierające postacie lub półpostacie przodków Chrystusa, ° drzewo z grupą Nawiedzenia i figurami proroków, ° drzewo z krucyfiksem na szczycie; jedynie drugie z nich stanowi większą grupę.

Oliwne drzewo i oliwa

Gałązkami dzikiego drzewa oliwnego (oleaster), którego liście i owoce są mniejsze niż uprawianych drzew oliwnych, wieńczono zwycięzców na zawodach olimpijskich.

DRZEWO POZNANIA dobra i zła

Jedno z 2 drzew (wyróżnionych nazwą) rosnących pośrodku raju, obwarowane Bożym zakazem spożywania zeń owocu (Rdz 2,9.

DRZEWO ŻYCIA

wśród drzew cyprysowych (rewers Tryptyku z Harbaville w Luwrze, dekoracja chóru w kościele S.

Las - więcej niż drzewa

Zagospodarowane racjonalnie i z użyciem maszyn uprawy leśne mają zwykle równowiekowe drzewostany, podczas gdy zagospodarowany zgodnie z naturą las przerębowy składa się z rosnących obok siebie drzew w różnym wieku.

Życie zwierząt wśród drzew

Pewny chwyt i bezpieczne zwisanie z gałęzi mo­że wystarczać powoli przemieszczającym się roślinożercom, takim jak leniwce, jednak większość mieszkańców drzew musi poruszać się szybko i zwinnie.

Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

1)Przedstawienie struktury zadania w postaci drzewa decyzyjnego, 2)Ocena użyteczności każdego wyniku na końcu gałęzi tego drzewa, 3)Ocena prawdopodobieństwa na wszystkich losowych rozgałęzieniach, 4)Określenie optymalnej strategii.

Jak jest zorganizowana struktura danych zwana drzewem?

Wszystkie drzewa dzieli się na: BST – drzewo, którego rząd wyjściowy potomków ograniczony jest przez 2.

Wycieczka o najciekawszych drzewach świata

Najciekawsze drzewa świata to zbiór 8 najbardziej interesujących drzew ze względu na ich odmienność. Drzewo nosi nazwę "Methuselah". Drzewo, nazwane "Prometheus", rosło 4900 lat.

Drzewa - Zapylanie kwiatów i rozprzestrzenianie się nasion

Po drugie, większość drzew iglastych rośnie na tak ogromnych powierzchniach, że nie starczyłoby owadów, czy innych zwierząt przenoszących pyłek, aby zapylić wszystkie drzewa.

Z jaką strukturą sterującą związane są drzewa? Ilustrując ten związek opisz zasadę przeglądania drzewa w algorytmie sortowania drzewiastego

w przeciwnym razie wykonaj co następuje: - wywołaj obejdź T w lewo - wypisz element umieszczony w korzeniu - wywołaj obejdź T w prawo Zasada przeglądu drzewa w algorytmie sortowania drzewiastego jest taka, że najpierw wywołana zostaje procedura obejdź pod-drzewo z lewej strony, wypisz wartość korzenia i obejdź pod-drzewo z prawej strony.

Drzewo owocowe

Drzewa nisko- i półpiennerzadziej przemarzają, wcześniej wchodzą wowocowanie, są łatwiejsze do pielęgnowania(cięcie, opryskiwanie) i do zbioru owocóworaz mniej narażone na uszkodzenia przezwiatry niż drzewa wysokopienne.