Drużyna

Czytaj Dalej

DRUŻYNA

W starożytności i wczesnym średniowieczu - siła zbrojna, przy pomocy której wodzowie i inni wybitni mężowie kierowali pierwszymi organizacjami państwowymi plemienia lub grupy plemion w stadium demokracji wojennej, jak u Greków epoki Iliady Homera X-VIII w. pne., Germanów V-VIII w.ne., Normanów VIII-X w., w...

POSELSTWO Z DZIKICH PÓL od Sowiźrzała do małocnotliwej drużyny

POSELSTWO Z DZIKICH PÓL od Sowiźrzała do małocnotliwej drużyny, dialog satyryczny J. Jurkowskiego, wyd. w Krakowie 1606 pod pseud. Prawdzie Niedrwiel. Pisany wierszem 13-zgłoskowym, dialog toczy się między Sowiźrzałem a Marchołtem na Dzikich Polach. Sowiźrzał wysyła Marchołta do Polski, aby...