Drukarz

Czytaj Dalej

Charakterystyka i podział drukarek

CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ DRUKAREK Drukarka jest komputerowym urządzeniem peryferyjnym, używanym do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakością i techniką druku. Ze względu na technikę druku można wyróżnić drukarki uderzeniowe i bezuderzeniowe. Wśród urządzeń wyjścia drukarki stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę. Różnice dotyczą między innymi: technologii uzyskiwania druku, szybkości działania, jakości wydruków,

Kornik drukarz

Kornik drukarz jest szkodnikiem wtórnym, opadającym drzewa osłabione wskutek innych przyczyn, np. drukarz jest gatunkiem poligamicznym, czyli w słowniku leśników i drzewiarzy tzw.

SIEBENEICHEROWIE, Siebeneycherowie, rodzina księgarzy i drukarzy krak.

1582), syn Marcina, drukarz i księgarz; przez małżeństwo z Elżbietą Szarffenbergerową, wdową po Hieronimie, stał się (1557) właścicielem znanej krak.

GLUCKSBERGOWIE, rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców

GLUCKSBERGOWIE, rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców czynnych w XIX w.

PILLEROWIE, rodzina lwow. drukarzy, nakładców i księgarzy

drukarzy, nakładców i księgarzy 1773-1893.

PIOTRKOWCZYKOWIE, rodzina drukarzy krakowskich

PIOTRKOWCZYKOWIE, rodzina drukarzy krakowskich, działających w XVI-XVII w.

REUSSNEROWIE, rodzina niem. drukarzy i nakładców

drukarzy i nakładców w Królewcu, działająca od 1 poł.

WINIARZOWIE, rodzina lwow. księgarzy, drukarzy i nakładców

księgarzy, drukarzy i nakładców w XIX w.

ZNACZENIE DRUKARZY

Znajomość dzieł sztuki renesansowej nie była tak powszechna jak dzieł literatury powielanych w  wielu egzemplarzach i przez to łatwo dostępnych, zwłaszcza wobec wzrastającej konkurencji drukarni i obniżających się przez to cen. W RP liczba warsztatów drukarskich wzrastała od 1503 roku. Drukarnia stała...

Książka. Cechy inwentarzowe, budowa, tytuł, struktura, formaty, druk, drukarze, zamierzenia wydawnicze, rodzaje piśmiennicze, terminy książka dawna

DZIEJE KSIĄŻKI Książka to rodzaj dokumentu utrwalonego słownie lub nutowego, kartograficznego, tabele, zestawienia techniką druku lub rękopiśmienne wydanie. • książka jako wydawnictwo zwarte w przeciwieństwie do ciągłego (gazety), • książka w odróżnieniu od ulotki i broszury. Cechy książki (cechy bibliograficzne – odnoszą się do całego nakładu); w wędrówce, wśród ludzi nabiera cech nowych – inwentarzowych (tylko jeden egzemplarz), np. notatki,

Kornik drukarz

Ips typographus (L.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 4,2—6,5 mm. Występuje licznie w lasach świerkowych, szczególnie w okolicach górzystych. Samiec wygryza w korze świerków komorę godową. Chodników macierzystych przeważnie jest kilka, od nich odchodzą chodniki larwalne. Są one...

Na co drukarz musi zwracać uwagę

Wielkość poszerzania może być określona wizualnie i mierzona za pomocą pasemek kontrolnych. Do oceny wyłącznie wizualnej stosuje się specjalne pasemka sygnalizacyjne. Zasklepianie kontroluje się elementami pomiarowymi o wysokich rastrowych wartościach tonalnych.

Częstą przyczyną poszerzania i...