Drogi rozwoju

Czytaj Dalej

Ekonomiczna konstytucja i drogi rozwoju Unii Europejskiej

Zastosowanie tych ram analitycznych do traktatów rzymskich z 1957 roku wykazuje, że Europejska Wspólnota Gospodarcza wysuwała na pierwszy plan wzrost gospodarczy, który pozwoliłby zmniejszyć różnice między krajami członkowskimi pod względem poziomu ich rozwoju.

Systemy totalitarne zniewolonej Europy: niemiecki faszyzm, radziecki komunizm. Dwie drogi rozwoju Europy po II wojnie światowej

Chruszczow w historii zapisał się koncepcją uprawy kukurydzy oraz przepowiadaniem ze do roku 1980 pod względem rozwoju dogoni Stany Zjednoczone.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

„Wiek męski - wiek klęski” - różne przyczyny porażki bohaterów Podobne na początku drogi bohaterów z czasem coraz bardziej się rozchodzą.

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

  Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Tak więc miasto było dla jednych szansą rozwoju, zaś dla innych miejscem biedy i de– strukcji.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Związane z nim szanse i zagrożenia dla człowieka idealnie dają się streścić w formule „szansa rozwoju, miejsce destrukcji”, jednak przyglądając się literaturze i obserwując nasze współczesne miasta, zauważamy, iż o rozwoju można mówić raczej tylko w odniesieniu do nauki i techniki.

HISTORIA TEATRU ANTYCZNEGO (ETAPY ROZWOJU, TWÓRCY, DZIEŁA)

Pierwszym twórcą, który dokonał rozwoju teatru był Trynichos.

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA - funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny. Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Związane z nim szanse i zagrożenia dla człowieka idealnie dają się streścić w formule „szansa rozwoju, miejsce destrukcji”, jednak przyglądając się literaturze i obserwując nasze współczesne miasta, zauważamy, iż o rozwoju można mówić raczej tylko w odniesieniu do nauki i techniki.

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku.

Saint-Exupery - literatura XX-go wieku dowodem na odwieczne pragnienie człowieka stanowienia o sobie oraz otaczającej rzeczywistości, nawet kosztem niewyobrażalnych wyrzeczeń: - próba uratowania własnej tożsamości poprzez walkę, uczucie, poświęcenie, - zdolność do poświęcenia szczęścia osobistego, zdrowia i życia dla wytyczonego celu, - próba zrozumienia, podziw dla jednostek, których postępowanie staje się przykładem dla innych, - krytyka ucieczki ...

C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe

  Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa; Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i przedsiębiorczego oraz spokojnej, cichej kobiety tęskniącej za krajem i nie mającej na niego wielkiego wpływu; wychowuje się w Rosji, obraca się w ...

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Możliwość swobodnego rozwoju każdej jednostki i równe prawa doprowadziłyby do wygaśnięcia konfliktów, zapewniłyby poszanowanie ludzkiej godności.

Powstanie i rozwój tragedii greckiej

Kolejny etap rozwoju tragedii greckiej ma miejsce w V w p. Ajschylos (ojciec tragedii greckiej) wprowadza drugiego aktora co stworzyło możliwość konfliktu między tymi aktorami i stało się początkiem rozwoju dramaturgii.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Każdy system religijny z biegiem czasu stara się dostosować do kształtu duszy ludzkiej i nie należy wątpić, że poza tymi nielogicznymi, dziwacznymi symbolami naród egipski zdołał wytknąć dla siebie drogi prawdziwej pobożności i pociechy.

Rozwój doktryny chrześcijańskiej

W czterech ewangeliach odnajdujemy postać i naukę Jezusa, lecz bardzo niewiele z dogmatów kościoła chrześcijańskiego. W listach, w szeregu pism bezpośrednich naśladowców Jezusa, zawarte są wytyczne wiary chrześcijańskiej. Głównym twórcą doktryny chrześcijańskiej był  św. Paweł. Nigdy nie widział...

Rozwój łacińskiego chrześcijaństwa

Jest rzeczą godną uwagi, jak bardzo niewielki obszar pozostawał pod władzą Ariów w VII i VIII wieku. Tysiąc lat przedtem rasa aryjska panowała nad całym  światem cywilizowanym na zachód od Chin. Teraz zaś Mongołowie posunęli się aż do Węgier, w Azji nie zostało nic w rękach aryjskich z wyjątkiem...

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

W starożytnych cywilizacjach instytucje, zwyczaje, idee polityczne wzrastały powoli, w ciągu wieków, nikt nic nie planował i nie przewidywał. Dopiero w tym wielkim stuleciu pierwszej młodości człowieka, w VI w. przed Chr., ludzie zaczęli się zastanawiać nad stosunkiem człowieka do człowieka, nad...

Opóźnienia rozwoju mowy

  Między opóźnieniem rozwoju mowy (pierwsza grupa nieprawidłowego rozwoju mowy) a zaburzeniami rozwoju mowy (druga i trzecia grupa nieprawidłowego rozwoju mowy) zachodzą jednak dość złożone zależności.