DROGA

Via Crucis, droga cierniowa, droga Męki, łac. Droga Mleczna postrzępiony pas mglistego światła na niebie, pochodzącego od miliardów gwiazd Galaktyki, w której skład wchodzi też nasz Układ Słoneczny. Wg legendy antycznej jest to droga do pałacu Zeusa (Jowisza).

DROGA KRZYŻOWA - DZIEJE

] meditandi modis (Lb 1652, Kalisz 16603), anonimowy autor w modlitewniku Drogi cierniowe albo modlitwy serdeczne (Kr 1655) i Rudolf Pollacz OSPĘ w dziele Heroina chrześcijańska (Cz 1704), a także anonimowy autor Rozmyślania męki niewinnej Jezusa Chrystusa Pana naszego (Pz 1714).

Czym jest Droga Wodna Św. Wawrzyńca?

Amerykanie zrozumieli, jakie skutki niósłby fakt, że droga wodna o tak ogromnym znaczeniu gospodarczym, również dla gospodarki USA, była­by wyłączną własnością Kanady. Podczas budowy nie było większych problemów i Droga Wodna Św.

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

Jako iż Kolumb nie odkrył nowej drogi do Indii, na zach. Jednak droga wyznaczona przez Magellana uznana została za zbyt niebezpieczną i długą, dlatego też nie mogła pełnić roli traktu handlowego.

Przeszkody na drodze do ludzkości

9 ) Droga do ludzkości nie jest prosta, a człowieczeństwo jest dla nas zadaniem.

Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej

  Przekaz informacji w układzie endokrynnym dokonuje się na 3 głównych drogach: droga endokrynna – przekaz informacji dokonuje się za pośrednictwem układu krążenia.

Zakażenia dróg moczowych u dzieci

Zakażenie układu moczowego (ZUM) obejmuje wiele stanów chorobowych spowodowanych wtargnięciem drobnoustrojów do dróg moczowych. W warunkach prawidłowych - z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej - są one jałowe. Różnorodność postaci i przebiegu ZUM uzasadnia przyjęcie ujednoliconej terminologii pozwalającej uściślić rozpoznanie. Jest to częsta choroba wieku dziecięcego. Znamienny bakteriomocz wynosi 105/ 1 ml moczu. Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia: 1) ...

Stwardniające zapalenie dróg żółciowych

Stwardniające zapalnie dróg żółciowych jest przewlekłą, niebakteryjną chorobą zapalną, która doprowadza do destrukcji i zwężenia dróg żółciowych wewnątrz- i ze-wnątrzwątrobowych.

Etiologia. Choroba najprawdopodobniej ma podłoże autoimmunologiczne (u 2/( pacjentów wykrywa się przeciwciała...

Droga do prawdy w świetle koncepcji idealistycznej, esencjalistycznej i fenomenalistycznej

Idealistyczna – (Platon) – droga do prawdy to droga prowadzona w sposób odmienny. Droga czysto empiryczna.

BIRMAŃSKA DROGA - szosa strategiczna

droga zosta­ła zablokowana, a wycofujące się oddziały chińskie wysadziły most na rzece Salween. Drogi Stilwella) i do lutego 1945 r. Droga Birmań­ska została odblokowana.

BIRMAŃSKA DROGA szosa strategiczna

droga zosta­ła zablokowana, a wycofujące się oddziały chińskie wysadziły most na rzece Salween. DrogiStilwella) i do lutego 1945 r. Droga Birmań­ska została odblokowana.

Dyskinezy dróg żółciowych

Poza czynnikami ne-urogennymi i hiperestrogenizmem pewną rolę w regulacji ciśnienia w drogach żółciowych, stanie zwieraczy i pęcherzyka żółciowego odgrywać może też cholecystokini-na. W dyskinezach pierwotnych przyczyna choroby umiejscowiona jest w drogach żółciowych, v innych narządach, zwłas: nej.

Toaleta dróg oddechowych

Spowoduje to wymagane zmniejszenie obwodu kaniul donosowych i umożliwi ich bezpieczne usunięcie, a następnie odessanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

DROGA JAJA

Czasem jednak jajo może zboczyć w tym niebezpiecznym miejscu z właściwej drogi i pozostać w jamie otrzewnej, na co wskazują niektóre przypadki tzw. Droga ich jest ta sama co droga jaja, tylko prowadzi w odwrotnym kierunku.

Pięć dróg

Czwarta droga zaczyna się od stwierdzenia, że we wszechświecie istnieją tylko ograniczone stopnie doskonałości, i kończy się oświadczeniem, że musi istnieć Przyczyna Nieograniczona.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

•    Czynniki etiologiczne pozaszpitalnych zapaleń płuc:

-    noworodki - wirusy, pałeczki Enterobacteriaceae, Streptococcus agalactiae, S.aureus, Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes,

-    niemowlęta i dzieci do 5-go roku życia - wirusy, S.pneumoniae, H.influenzae, M.pneumoniae, Chlamydia...

LAMBLIOZA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Stan zapalny może obejmować drogi żółciowe pozawątrobowe, a niekiedy i we-wnątrzwątrobowe.

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który w swoim testamencie podzielił państwo polskie między swoich synów oraz uniemożliwił możnym panom i władcom zdobywania tronu...

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki

Waddington )  Monopol prywatny nie ma pełnego charakteru a monopol państwowy zawsze chroniony jest przez państwo Rozdział XIV – Warunki materialne a idealne cele  Ludzie bardziej ulegają obecnie wpływom ekonomicznym  Podporządkowanie się ludzi bezosobowym siłom rynku pozwoliło na rozwój cywilizacji w przeszłości  Po wojnie nie można mieć od razu wolnej gospodarki  Ruch obiecujący uwolnienie od odpowiedzialności jest zaprzeczeniem moralności  Cnoty,

Hayek – „ Droga do zniewolenia”

Waddington )  Monopol prywatny nie ma pełnego charakteru a monopol państwowy zawsze chroniony jest przez państwo Rozdział XIV – Warunki materialne a idealne cele  Ludzie bardziej ulegają obecnie wpływom ekonomicznym  Podporządkowanie się ludzi bezosobowym siłom rynku pozwoliło na rozwój cywilizacji w przeszłości  Po wojnie nie można mieć od razu wolnej gospodarki  Ruch obiecujący uwolnienie od odpowiedzialności jest zaprzeczeniem moralności  Cnoty,