Drgania

Drgania

Czytaj Dalej

Wibracje (drgania mechaniczne)

Metody ograniczania zagrożeń drganiami mechanicznymi a) Techniczne · Minimalizowanie drgań u źródła ich powstania (zmniejszanie wibroaktywności źródeł) · Minimalizowanie drgań na drodze ich propagacji · Automatyzacja procesów technologicznych i zdalne sterowanie źródłami drgań b) Organizacyjno-administracyjne · Skracanie czasu narażania na drgania w ciągu zmiany roboczej · Wydzielanie specjalnych pomieszczeń do ...

Drgania wieżowców

Wiatr nie tylko działa olbrzymimi sitami na ścia­ny i fundamenty drapacza chmur, lecz może także wprawiać całą konstrukcję w niebezpieczne drga­nia.

Cykle, drgania, rytmy

Częstotliwość lub częstość jest to liczba cykli lub drgań zachodzących w jednostce czasu, jednostką częstotliwości jest herc, czyli jeden cykl (drgnienie lub fala) trwający jedną sekundę.

Drgania parasejsmiczne

Drgania górotworu wywołane działalnością ludzką (robotami strzelniczymi), w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniach ziemi.

Drgania dźwiękowe i naddźwiękowe jako czynnik konserwujący

20 do 20 000 drgań na sekundę. Wytworzone drgania kwarcu przekazywane będą ośrodkowi, w którym płytka zostanie zanurzona.

Monitoring drgań

Ciągły pomiar drgań przez aparaturę (sejsmometryczną) samowłączającą się i archiwizującą wyniki pomiarów; m.

Strefa drgań sejsmicznych (parasejsmicznych)

Strefa zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzelniczych; promień strefy tych drgań ustala się wzorami podanymi w odpowiednich przepisach [40] lub w drodze ekspertyzy.