Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna

Stąd też drewno można podzielić na następujące grupy: a) drewno bardzo miękkie: osika, topola, wierzba, świerk, jodła; b) drewno miękkie: brzoza, olcha, jawor, lipa, sosna, modrzew, daglezja; c) drewno średnio twarde: wiąz, orzech; d) drewno twarde: dąb szypułkowy, jesion, grusza, jabłoń; e) drewno bardzo twarde: buk, grab, dąb bezszypułkowy.

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Barwienie ma na celu: imitowanie szlachetnych gatunków drewna, uzyskanie barwy różnej od naturalnej barwy drewna, wzmocnienie lub wyrównanie naturalnej barwy drewna szlachetnego gatunku, zatuszowanie wad drewna, które obniżają wygląd estetyczny mebla.

Technologia drewna.

Podczas ekstrakcji nie następuje naruszenie szkieletu drewna i dlatego wyekstraktowane drewno może być użyte do dalszego przerobunp. hydroliza drewna-polega na oddziaływaniu stężonych, ponad 40%ych kwasów solnego i siarkowego na drewno.

DREWNO, KSYLEM

Wykorzystanie drewna przez człowieka jest ogromne. Sposób wykorzystania drewna danego gatunku zależy głównie od jego twardości. Z kolei miękkie drewno lipy jest ulubionym tworzywem rzeźbiarzy.

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

000 zł transport 1 m3 surowca - 600 zł obróbka mechaniczna - 800zł Dochody: stojaki - 550 zł/ m3 stropnice - 60 zł/ m3 papierówka 80 zł/ m3 Analiza rentowności produkcji drewna korowanego wykazała, że przeznaczenie takich asortymentów drewna jak „stropnice” i „papierówka” na drewno „obtaczane” maszynowo poprawi zdecydowanie zyskowności obróbki drewna.

Budowa tkanek - KSYLEM (DREWNO)

Miękisz drzewny Występuje w postaci pasm komórek miękiszowych pomiędzy innymi elementami drewna. Miękisz drzewny jest jedynym żywym elementem drewna i pełni rolę tkanki spichrzowej oraz zapewnia łączność drewna z innymi tkankami organu.

Drewno

Ich kształt zależy od kąta, pod którym drewno było piłowane. Natomiast martwe gałęzie produkują luźne sęki, które później łatwo odpadają od drewna.

KSYLEM, DREWNO

twardziel (drewno twarde), które utraciło żywe elementy (miękisz drzewny oraz promienie mięki-szowe) i pełni jedynie funkcje usztywniające, oraz tzw. biel (drewno miękkie), młodsza, przewodząca wodę część tkanki.

Światowa produkcja DREWNA i PAPIERU, główni producenci i eksporterzy

Jednak bardziej opłaca się eksportować drewno po przetworzeniu przez przemysł celulozowo-papierniczy, meblarski, itp.

POZYSKIWANIE DREWNA

POZYSKIWANIE DREWNA — użytkowanielasu w celu pozyskania surowca drzewnego;składa się z kilku grup czynności, jak prace przygotowawcze,ścinka drzew, manipulacja i wyróbsortymentów, odbiór drewna oraz zrywka i wywóz.

WYWÓZ DREWNA

WYWÓZ DREWNA — dostawa drewna odskładnic zrębowych lu b innych do składów zakładówprzemysłowych, składnic kolejowychlub bindug spławowych; w- zależności 0(jużytego środka transportowego rozróżnia sięwywóz konny, silnikowy lub za pomocą kolejekwąskotorowych.

Drewno miękkie i twarde

Drewno dzielimy na dwa podstawowe rodzaje -miękkie i twarde. Do drewna twardego o pochodzeniu tropikalnym zaliczamy heban, mahoń, palisander i tek. Drewno twarde jest szczególnie poszukiwa­nym surowcem do wyrobu mebli.

PRZEJAWY EWOLUCJI W BUDOWIE DREWNA DRZEW LEŚNYCH

W drewnie drzew okrytozalążkowych pojawiają się inne elementy, których brakuje w drewnie nagozalążkowych, a więc naczynia i włókna. Włókna drewna także mogły powstać z cewek, w wyniku rozdzielenia funkcji przewodzenia wody i funkcji mechanicznej.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Wprawdzie, w odróżnieniu od węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego, drewno należy do zasobów odnawialnych, istnieje jednak potrzeba racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi.

Drewno

zdobiono rzeźbą, markieterią,intarsją, inkrustacją, malowidłami, laką; wprowadzeniefornirów (—> okleina) pozwoliło na rozpowszechnienierzadkich nawet gatunków drewna i łączeniedekor.

Korowanie drewna

Korowanie drewna — usuw anie koryz powierzchni drewna okrągłego w celu przyspieszeniajego wysychania, ze względu na ochronęlasu lub zgodnie z wymaganiami dalszego przerobu.

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Na wzór dawnych domów szlacheckich, Soplicowo było zbudowane z drewna na podmurówce, zaś ściany jego były pobielane.

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

Na wzór dawnych domów szlacheckich, Soplicowo było zbudowane z drewna na podmurówce, zaś ściany jego były pobielane.

Drewno

W Chinach drewno odpowiada symbolicznie — jako jeden z pięciu żywiołów — wschodowi i wiośnie.

Drewno kopalne

Drewno odsłaniane w kopalniach kruszyw naturalnychi/lub dolinach rzek; najczęściej dębowe, które przebywając w wodzie lub w ziemi uległo zmianom chemicznym i przebarwieniu na kolor czarny, surowiec do wyrobu galanterii drzewnej.