Drapieżne

Drapieżne

Czytaj Dalej

Ptaki drapieżne

Ptaki drapieżne to urodzeni myśliwi - najbardziej zagorzali i najsprawniejsi łowcy ptasiego świata. Ci bystroocy władcy przestworzy uzbrojeni są w zakrzywione pazury i hakowate dzioby, służące im do chwytania różnorodnej zdobyczy. Termin „ptaki drapieżne" jest przeważ­nie używany w odniesieniu do...

ROŚLINY DRAPIEŻNE

Rośliny owadożerne lub mięsożerne; grupa roślin częściowo heterotro-ficznych, odżywiających się nie tylko poprzez fotosyntezę, ale zdolnych również do chwytania małych zwierząt (głównie owadów, ale także pająków skorupiaków i ślimaków) i trawienia ich ciał.

Ponieważ rośliny drapieżne...

Brzuchacz drapieżny

Pyemotes ventricosus, rodzina Pyemotidae — brzuchaczowate. Roztocz drobnych lub mikroskopijnych rozmiarów, charakteryzujący się dymorfizmem płciowym. Samice pasożytują na gąsienicach moli i innych owadów żyjących w magazynach w produktach żywnościowych.