DRAKON

Prawodawca ateński, który w 621 pne. na miejsce dotychczasowych praw zwyczajowych, pozwalających na samowolę arystokratycznych urzędników, sporządził kodeks karny i ustalił przepisy procedury sądowej i wysokość kar.

Zasadniczym celem kodeksu było zastąpienie obyczaju prywatnej zemsty rodziny zabitego...