Drabina

Drabina

Czytaj Dalej

Drabina, drabina schodkowa

Jako miejsca wyższego rozwoju duchowego także klasztory porównywano niekiedy z drabinami (klasztory cystersów i kartuzów niekiedy noszą miano „Scala Dei").

Drabina

stanowią jedno, dlatego idee dotyczące tych rzeczywistości łączą się ze sobą harmonijnie, gdy niektórzy pisarze kościelni odnoszą drabinę Jakubową do świętego krzyża: „Do czego była potrzebna drabina — pyta syryjski poeta Jakub z Sa-rug — czyżby do tego, żeby po niej mogli wstępować aniołowie?

Drabina bytów - Arystoteles

Człowiek nie jest na szczycie drabiny bytów, ponad innymi organizmami. Będąc elementem drabiny jest zobowiązany do współżycia gatunkami stanowiącymi jej niższe szczeble.

DRABINA

, 28,12, patriarcha Jakub „ujrzał we śnie drabinę stojącą na ziemi, sięgającą nieba, i aniołów wstępujących i zstępujących po niej". Drabina jestestw liniowy układ systematyczny organizmów żywych, stosowany w biologii na przełomie XVIII i XIX w.

Drabina paszowa

Konstrukcja z rur stal. lubdrewna montowana między przednią krawędzią żłobu a legowiskiem w celu ograniczenia ruchu zwierzęcia do przodu.