Dowodzenie

Czytaj Dalej

DOWODZENIE NIE WPROST (dowo­dzenie apagogiczne, dowód przez spro­wadzenie do niedorzeczności)

Dowodzenie apagogiczne jest wniosko­waniem dedukcyjnym. -^ Dowodzenie nie wprost. —> Dowodzenie nie wprost.

DOWODZENIE

   W   obu   rodzajach dowodzenia mogą jednak wystąpić —> błędy logiczne (zarówno material­ne, jak i formalne).

DOWODZENIE

  DOWODZENIE łc. DOWODZENIE APAGOGICZNE <gr. ^ Dowodzenie nie wprost.

Przyczyny nieporozumień oraz nielojalne fortele erystyczne w dowodzeniu i argumentowaniu.Wnioskowanie zawodne

Przyczyny nieporozumień oraz nielojalne fortele erystyczne w dowodzeniu i argumentowaniu.