Badanie dotykiem

Jeśli przypuszcza się, że dotyk sprawi ból, należy badanie to odłożyć na sam koniec, szczególnie u dzieci. Jeżeli spodziewamy się wykryć bolesne miejsce, warto chorego uprzedzić, a dotyk ostrożnie dawkować. Dużą rolę odgrywa dotyk w lokalizacji bólu.

Jaka jest zasada działania zmysłu dotyku?

Dotyk spełnia też funkcję systemu wczesnego ostrzegania: informacje o temperaturze i bólu często ostrzegają mózg, że organizm znajduje się w niebezpieczeństwie, zanim sami będziemy tego świadomi. Przeprowadzono wiele badań poświęconych działaniu zmysłu dotyku.

Co to jest dotyk?

Służy także pomocą innym podstawowym zmysłom -często korzystamy z dotyku, aby upewnić się, czy informacje o świecie zewnętrznym otrzymane z pozostałych źródeł są prawdziwe: na przykład bardzo często wyciągamy rękę i dotykamy jakiegoś przedmiotu, by się przekonać, że jest taki, na jaki wygląda.

Jakie jest znaczenie dotyku?

Właściwie najlepiej uważać dotyk za grupę zmysłów, z których część jest wyposażona w wyspecjalizowane zakończenia nerwowe, czyli receptory, umieszczone w skórze, mięśniach i innych punktach ciała, reagujące na różne bodźce i przekazujące do mózgu wrażenia otrzymywane z zewnątrz.

DOTYK

 Niewątpliwie jednak dotyk jest momentem kulminacyjnym, wyrazembezpośredniości, gotowości do udzielenia pomocy.

Jak następuje przekazywanie informacji za pomocą dotyku?

Jednak to nie zakończenie nerwowe reaguje w ten sposób, tylko odpowiedni układ bodźców we włóknach nerwowych, tworzących łańcuch transmisyjny informacji dotykowych od zakończeń nerwowych do mózgu. Skoro nasz zmysł dotyku jest taki czuły, może rekompensować brak innego zmysłu.

Dotyk w pielęgniarstwie

(-, touch in nursing); jeden z —» komunikatów pozawerbałnych, możliwy do zaistnienia dzięki zmysłowi dotyku (—> czucie dotyku i ucisku); nośnik informacji o stanie sfery biopsychospołecznej (np.

Badanie przedmiotowe dotykiem - palpacja

Istota badania palpacyjnego (badania dotykiem) sprowadza się do wykrycia nie tylko przypuszczalnego ogniska chorobowego, ałe także tych zmian chorobowych w narządach, które nie są dostępne oglądaniem, np.

Czucie dotyku i ucisku

Ucisk jest uważany za utrzymujący się dotyk.

Badanie dotykiem (palpacja)

Istota badania pałpacyjnego (badania dotykiem) sprowadza się do wykrycia zmian chorobowych w narządach, które nie są dostępne oglądaniem, np.

Wrażenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku

Do receptorów znajdujących się na powierzchni (czyli somestetycznych) zalicza się ciałka Meissnera i koszyczkowe receptory mieszków włosowych przekazujące bodźce wywołujące wrażenia dotykowe (haptyczne), ciałka Ruffiniego reagujące na ciepło, ciałka Krausego wrażliwe na zimno i wolne (nieosłonięte) zakończenia nerwów będące receptorami bólu.