Dostojewski

Czytaj Dalej

Fiodor Dostojewski

Kolejne literackie osiągnięcia Dostojewskiego – dzieła powstałe już w Rosji – to: Biesy (1872 – autor ukazał tu efekty zaniku norm moralnych), Młodzik (1875 – zależność etyki od stanu posiadania), Bracia Kara­mazow (1879-80 – tragizm losów postaci uwikłanych w namiętności, zbrodnię, obsesje; tu poprzez postać Zosimy Dostojewski wyraził swoje stanowisko, a zarazem postulat – miłości, przebaczenia,

Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821— 1881)

Dostojewski wywarł również olbrzymi wpływ na literaturę XX wieku, zwłaszcza na twórczość Franza Kafki (1883—1924), oraz na twórczość i poglądy pisarzy związanych z egzystencjalizmem, zwłaszcza A. Grossman w książce Dostojewski (wyd.

DOSTOJEWSKI FIODOR MICHAJŁOWICZ

Podziawo, Dostojewski, Znak 11(1959) 1580-1609; A. Grossman, Dostojewskij, Mwa 1963 (Dostojewski, Wwa 1968); J. Dostojewskaja, Wospominanija, Mwa 1971 (Wspomnienia, Wwa 1974); J.

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Relatywizm etniczny to względność wartości moralnych.  Powieść ta powstała w latach 1865-66.

1.  autor miał długi (ciężka sytuacja finansowa)

2.  negacja tendencji (modernizm - nowe wartości w obliczu natury) Tłem wydarzeń jest obraz Petersburga, który wytwarza i wpływa na nastrój ludzi żyjących...

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO - WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczeństwo dzieli się na ludzi zwykłych i niezwykłych. Ci ostatni mają prawo zbrodni, zmian prawa gdyż mają predyspozycje. Ludzie normalni muszą podporządkować. Niezwykli mogą przekraczać prawo bo sami je ustanowii, mogą popełniać zbrodnię, poświęcać jednostkę dla ludzi. Naruszają stare...