Dostępność

Czytaj Dalej

Dostępność środków pozwalających na popełnienie samobójstwa

Istotnym krótkoterminowym czynnikiem ryzyka jest dostępność środków popełnienia samobójstwa, np. dostęp do broni palnej. W Stanach Zjednoczonych użycie broni, bez względu na wiek, rasę i płeć, jest najczęstszym sposobem odebrania sobie życia. Zgodnie z danymi Narodowego Centrum Statystyk Zdrowotnych z...

Koncepcja dostępności kredytów

 

koncepcja dostępności kredytów – zakłada ona, że jeśli dochodzi do zmiany struktury płynnych zasobów pien. co powoduje obniżenie gotowości banków do udzielania kredytów a jednocześnie rośnie oprocentowanie kredytów a kredytobiorcy nie zaprzestają akcji kredytowej to zachowanie takie jest...

Dostępność informacji

Dostępność

Dostępność informacji określa jakie są możliwości uzyskania danej kategroii informacji przez użytkownika.

Użytkownik systemu powinien mieć możliwość uzyskania informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji oraz realizacji nałożonych na niego zadań, niezależnie od tego, w jakim...

Reguła niedostępności (Cialdini)

 

Reguła ta mówi, że najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy mieć. Podejmując jakieś działanie człowiek kieruje się bardziej potencjalną utratą czegoś niż ew. zyskiem. Reguła ta obowiązuje z dwóch powodów:

1) rzeczy trudne do zdobycia są zwykle cenniejsze od tych dostępnych bez...

Dostępność surowców i ich obróbka technologiczna

I listoria ludzkości związana była zawsze ze zdobywaniem żywności, które ongiś było głównym napędem ludzkiego działania. Pierwotne istoty człowickowate odżywiały się dzikimi owocami, orzechami, liśćmi, korzeniami oraz w niewielkim stopniu małymi zwierzętami. Później, po opanowaniu wytwarzania...

Jak zróżnicowana jest dostępność wody?

Ponad 97% całej wody na ziemi to zasoby ocea­nów. Jednak woda morska jest zbyt zasolona, by można ją było normalnie wykorzystywać. Kolejne dwa procent zgromadzone jest w lądolodach i lo­dowcach górskich. Na lądzie podstawowym źró­dłem wody pitnej są pokłady podziemne. W głębi Ziemi znajduje się...

Internet zmienił nasz świat. Dostępność informacji, swoboda komunikowania się z innymi, jest większa niż kiedykolwiek. Jak to może wpłynąć na naszą psychikę?

Pewna znana mi osoba wstaje rano i pierwsza rzeczą jaką robi po przebudzeniu nie jest zapalenie papierosa, czy też zrobienie sobie kawy. Pierwszą jej czynnością jest włączenie guzika power i czekanie, aż komputer się włączy. Następnie wchodzi do Internetu, aby sprawdzić skrzynkę pocztowa, albo poczytać co się wydarzyło nowego na drugiej stronie świata. Potem wychodzi do pracy, a tam znów ma dostęp do Internetu i irc’uje, rozwiązuje krzyżówki, gra w sieci. Czasami ...