Dopełnienie

Czytaj Dalej

Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy jako warunek dopełnienia obowiązku przestrzegania czasu pracy

W piśmiennictwie przyjmuje się że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, jeżeli:

- jest obecny w miejscu wykonywania pracy,

- jest w stanie psychofizycznym umożliwiającym mu wykonywanie pracy,

- przejawia zamiar wykonywania pracy.

Te 3 przesłanki muszą być spełnione łącznie.