DYLINGA, Dillingen an der Donau (RFN)

Czasowa siedziba bpów -» Augsburga, od 1923 Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej.

Osada, wzmiankowana w V w., została po zdobyciu przez Franków schrystianizowana; na pocz. X w. przejęta przez ród, z którego pochodził św. Ulryk, bp Augsburga; ostatni z rodu bp Hartmann z Augsburga przekazał D. 1258...