Don Juan

Czytaj Dalej

DON JUAN

żuan lub chuan) Młody szlachcic andaluzyjski, Don Juan Tenorio, piękny i zmysłowy, libertyn, pożeracz serc i cnót, dumny i kłamliwy, zdradliwy w przyjaźni, wiarołomny w miłości, uwodziciel i rozpustnik, zabija w pojedynku komandora, ojca uwiedzionej przez siebie Anny, po czym, opanowany nieludzką pychą, zaprasza na wieczerzę kamienny posąg komandora, który przychodzi i porywa z sobą Don Juana w ognistą czeluść piekła.

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

D o n Juana i jegopodstarzałej bogdanki, panny Anieli, a w dygresjach zarysowujew lapidarnych skrótach kryt. Uzupełnienie i autorskąinterpretację poematu stanowi Parabaza do „Don Juanapoznańskiego" (ogł.

"Don Kichote" - streszczenie

        CZAS I MIEJSCE AKCJI: Czas akcji nie został w utworze dokładnie określony. Są to lata współczesne pisarzowi, przełom XVI i XVII wieku. Zasadnicza akcja rozgrywa się w Hiszpanii, w Manczy, powiecie montiel, górach Sierrs Morena. Zastosownie motywu wędrówki głównego bohatera pozwoliło ukazać...

Juan Linz (hiszpański politolog)

Powiedział, że wszystko co nie jest demokratyczne nie jest totalitarne. Może być niedemokratyczne i nie totalitarne. Powiedział on, że są państwa autorytarne, a nadto są też państwa, które są tradycyjnie niedemokratyczne.

Systemy polityczne dzielimy na demokratyczne i niedemokratyczne.

What are the things which make your childhood happy, what are the things that don't?

Children are happy when parent love each other and the children. They haven’t any big problems. It’s very important when the school is not stressful. Smaller children are happy when they have a lot of toys. Children are happy when they are friends too. They are not left alone with their problems. Sometimes they...

DON CARLOS

Don Karlos, 1545-68, książę Asturii, syn i następca tronu Filipa II, króla Hiszpanii, i Marii Portugalskiej, prawdop. psychicznie chory, uwięziony przez ojca w 1568, w przeddzień zamierzonej ucieczki do Niderlandów.

Wkrótce umiera w więzieniu, zamordowany, jak sądzili niektórzy współcześni. Osoba...

DON KISZOT

, jak: Don Juan i Leporello, Henryk, książę Walii, i Falstaff, Sam Weller i Pickwick (z odwróceniem cech fiz.

DON PASQUALE

Opera komiczna (Paryż 1843, wyst. pol. Warszawa 1846) Gaetano Donizettiego, libretto: Angelo Anelli.

Najlepsza opera komiczna Donizettiego (napisana w 11 dni!): bogaty stary kawaler, Don Pasquale, daje się namówić do fikcyjnego małżeństwa z Normą (występującą jako Sofronia), ukochaną-swego siostrzeńca...

FERNANDEZ Juan

Juan Fernandez grupa 3 wysp chilijskich na Pacyfiku; na jednej z nich, Mas a Tierra, przebywał Aleksander Selkirk (zob.

JUAN

Dynastia mongolska panująca w Chinach w 1280-1368, założona przez chana Kubilaja, wnuka Czyngis-chana.

W początkowym okresie dynastia zorganizowała komunikację pocztową i zbudowała sieć dróg i kanałów sięgającą odległych posiadłości mongolskich w Turkiestanie, Persji i płd. Rosji; rozpoczął się...

PONCE DE LEÓN Juan

ok. 1460-1521, Konkwistador i odkrywca hiszp.; w 1493 uczestnik 2. wyprawy Kolumba; w 1508 zdobył wyspę Borinquen (Puerto Rico) i jako jej gubernator w 1509-12 zgromadził wielki majątek w złocie, niewolnikach i ziemi.

Słysząc od Karibów opowieści o nadzwyczajnie bogatej wyspie zwanej Bimini (nie zaś o...

AGUILAR JUAN IGNACIO SJ

ur. 14 I 1719 w Huamanga (Peru), zm. 29 IV 1799 w Ferrarze (Włochy), Językoznawca hiszp., wybitny znawca języka kiczua; za króla hiszp. Karola III deportowany z Ameryki Pd. do Włoch;

opracował i ponownie wydał książkę Diego Torresa Rubio Arte y vocabulario de la lengua quichua general de los Indios del...

ANDRÉS JUAN SJ

Batllori, Juan A, y el humanismo, Revista de filologia española 29(1945) 121-128.

ARINTERO GONZALES JUAN OP

Suarez, Vida del Juan de A.

ATIENZA JUAN de SJ

ur. 1542 w Tordehumos w prow. Valladolid (Hiszpania), zm. 1 XI 1592 w Limie.

Po studiach prawniczych na uniw. w Salamance wstąpił 1564 do zak.; 1581 został rektorem kolegium w Limie, 1585 prowincjałem; prowadził działalność mis. w Ekwadorze i Paragwaju ;

założył drukarnię, co umożliwiło...

BORRELL JUAN SchP

Imię zak. Jan od Wcielenia, ur.16 IX 1867 w San Esteban de Cancellar (Katalonia), zm. 2 9 X1943 w Lubieszowie (Polesie), organizator reaktywowanego zakonuw Polsce.

Do zakonu wstąpił 1882 w Moya (Katalonia); po studiachfiloz. w León i teol. w San Pedro de Cárdena (k. Burgos) uczył1889-91 w kolegium pijarskim w...

CABANILLES, Cavanilles, Cabanillas JUAN

Juan C. Corry, The Keyboard of Juan C.

CANYES SANTACANA JUAN OFMCap

Imię zak. Marcelin,ur. 11 IX 1908 w Castellvi de la Marca (pn.-wsch. Hiszpania),zm. 25 VI 1951 w Bogocie, misjonarz, lingwista, antropolog.

Do zakonu wstąpił 1924; studia filoz.-teol. rozpoczął we własnejprowincji zak., a ukończył je na Gregorianum; 1931 skierowanydo pracy mis. w Kolumbii, przyjął 1932...

CARAMUEL de LOBKOWITZ JUAN bp.

ur. 23 V 1606w Madrycie, zm. 8 IX 1682 w Vigevano (k. Mediolanu), Hiszp.teolog, organizator życia kościelnego.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny luksemburskiej; od ojcaotrzymał w dzieciństwie wykształcenie z zakresu astronomii;w 15 roku życia uzyskał doktorat z filozofii w Alcalá de Henares;1623 wstąpił...

BITWA POD H ALI DON HILL 1333.

Gdy hrabiowie Douglas i Moray wyparli nowo korowanego króla Szkocji Eduarda Balliola narzuconego przez Anglię za jej granicę  król Anglii Ed- ward III (1312-1377) wysłał wojska, które 19 lipca 1333 stoczyły bitwę ze Szkotami wiernymi narodowemu królowi Dawidowi II (1324-1371) pod Halidon Hill w pobliżu...