Dominikanie

Dominikanie

Czytaj Dalej

DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

z II i III zakonu oraz dominikanie; dynamiczny ich rozwój w XLX w.

Dominikana

Stolica Dominikany to pierwsze miasto Ameryki. Będąc w Dominikanie, nie można więc nie zobaczyć tego jedynego w swoim rodzaju miasta.

Dominikanie

Szybki wzrost liczby zakonów żebrzących, ich popularność i wiernych nie szczędzących ofiar, opanowywanie funkcji duszpasterskich przy całkowitej niezależności od lokalnych władz kościelnych, szybko zwróciły przeciwko franciszkanom i dominikanom niechęć kleru świeckiego.

DOMINIKANY WOJNA DOMOWA 1965--1966

Choć w celu przywró­cenia spokoju do Dominikany przybyły woj­ska OAS, nadal dochodziło do sporadycznych walk między „powstańcami" stojącymi po stronie Boscha a wojskiem.

DOMINIKANKI - MNISZKI

Dominika (Moniales Ordinis Praedicatorum, OP) związane z dominikanami, powstające pod ich wpływem i mające wspólną z nimi duchowość.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Dominikana

  W sąsiedniej Dominikanie przez kilkadziesiąt lat rządziła rodzina Trujillo, skupiająca w swym ręku prawie cały przemysł i 36% ziemi.

DOMINIKANA, POWSTANIE 1844

Haitańczyków wypędzono i proklamowano Republikę Dominikany.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - W POLSCE

Ludwika Bertranda (-*• dominikanie obserwanci).

DOMINIKANIE OBSERWANCI

założyli 1512 klasztor na -> Dominikanie, gdzie 1530 powstała prowincja zak. duchowości (-> dominikanie III) preferowali szczególnie obowiązek wspomagania dusz czyśćcowych; kongregacja ta w szczytowym punkcie rozwoju (1726) liczyła na terytorium pol.

DOMINIKANKI - KLASZTORY TERCJARSKIE

Są autonomicznymi wspólnotami d. żyjących początkowo wg reguły 111 zak. świeckiego (zred. 1285 przez generala Muñoza z Zámory), a od 1542 wg reguły III zak. regularnego św. Dominika, zatwierdzonej przez pap. Pawła III konst. Pastoralis officii cura z 13 VILI 1542.Klasztory te powstały spośród tercjarek...

DOMINIKANA, República Dominicana

podjęli dominikanie, nast.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - DUCHOWOŚĆ

Formowała się u d. na bazie głównej idei zakonu kazn. — ewangelicznego apostolatu słowa.

Podstawowe jej zasady wytyczył Dominik Guzmán pod wpływem lektury NT (zwł. Ewangelii Mateusza i Listów Pawła Apostoła) oraz Collationes patrum Jana Kasjana, a także osobistych doświadczeń w Pálenci (wykładał...

BERTRANDYŚCI, dominikanie obserwanci

Kongregacja św. Ludwika Bertranda; odłam dominikanów obserwantów, zwł. kongregacji franc, i pol., powstały w XVIII w., który przyjął Ludwika Bertranda za patrona domin, ruchu obserwanckiego.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP)

Klerycki zakon żebrzący proweniencji kanoniczej, zał. w 1. ćwierci XIII w. przez Dominika (Guz-mána) w celu szerzenia „słowem i przykładem" ewangelicznego -» apostolatu (V); oparty na Augustyna regule i konstytucjach wzorowanych na ustawach norbertanów; stanowiąc zakon apost., prowadzą misje i prace...

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - SZTUKA

W sztuce d. i franciszkanów brak istotniejszych różnic, jedynie d. wcześniej zaczęli stosować sklepienia i typ 2-nawowej hali; u franciszkanów zaś początkowo występowało płaskie przekrycie kościołów; zwł. we Włoszech bardzo charakterystyczne było podobieństwo rozwiązań architektonicznych i wymiana...

DOMINIKANKI

Żeńska gałąź -> dominikanów, składająca się z kontemplacyjnych lub kontemplacyjno-czynnych autonomicznych klasztorów II i III zak. regularnego św. Dominika oraz zgromadzeń i wspólnot zak. o proweniencji i duchowości dominikańskiej.