Dominacja

Czytaj Dalej

Dominacja zarządcza oraz dominacja przez unię personalną

), wówczas można by twierdzić, że jednoczesna dominacja powoławcza i odwoławcza „znoszą się" wzajemnie, gdyż prawo każdego z podmiotów jest stale zależne od zachowania drugiego podmiotu i nie można ugruntować dominacji jednego z nich (ewentualnie taką sytuację można przyporządkować tylko do dominacji wielopodmiotowej).

Teoria dominacji przedsiębiostwa

W teorii dominacji pozycja, jaką zajmują poszczególne osoby w przedsiębiorstwie również zależy do siły. Przedstawiciele teorii dominacji przedsiębiorstwa: Perroux, Aujac, Lantner.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Dominacja i demonstracja woli

Uleganie dominującej woli dorosłego jakkolwiek skłania dziecko do posłuszeństwa, może jednak również doprowadzić do tego, że i ono nie będzie się liczyło z wolą innych w swoim postępowaniu a sposób demonstrowania i dominacji woli przyjmie jako jedyny skuteczny i samo zacznie go wykorzystywać dla osiągnięcia swoich celów.

Dominacja hip hopowa

Jest to potrzeba dominacji. Ludzie mogą sobie zadawać pytanie, w czym kryje się hip hopowa potrzeba dominacji, zatem odpowiem, że nie jest to nic nowego.

Dominacja półkul

W większej części populacji europejskiej istnieje dominacja półkuli lewej.

Sytuacja w Italii w dobie dominacji Longobardów

-  sytuacja po klęsce Ostrogotów: zniszczenia, wytępienie lub emigracja rodów senatorskich, siedziba władz cesarskich przeniesiona do Rawenny, w Rzymie pozostał papież

-  568 r. – pojawienie się nad Padem ariańskich Longobardów, ludu germańskiego przebywającego dotąd w  Panonii, wypartego przez...

DOMINACJA

(łac. panowanie), Cecha -» osobowości człowieka wyrastająca z psychicznej potrzeby kierowania in. osobami lub przywództwa w grupie.

Występuje zawsze w relacji d.—submisja; u zwierząt bazuje jedynie na sile fiz. lub sprawności lokomotorycznej (zręczność, biegłość), a w społeczności ludzkiej na...

El machismo (czyli dominacja mezczyzn).

INTRODUCCIÓN La idea de que el sexo masculino es superior al femenino supone cierta marginación de la mujer en la sociedad. Antiguamente la mujer era considerada como un simple objeto, ya que no tenan los mismos derechos que el hombre, el hombre era superior a ella. Esto desgraciadamente sigue sucediendo actualmente: maltratos, cargos ms bajos en los trabajos, etc... Pero esta desigualdad ha mejo-rado desde que en Francia comenzó el movimiento feminista (Dclaration des droits de la femme ...