Dolny Śląsk - Informacje ogólne

^ Region Dolny Slask na tle kraju zajmuje: 6,4% powierzchni ogólnej kraju 6,3% powierzchni lasów 6,3% powierzchni uzytków rolnych 6,5% powierzchni gruntów ornych koncentruje: 7,7% ludnosci ogólem 7,9% ludnosci w wieku produkcyjnym 7,9% pracujacych w gospodarce narodowej 8,5% bezrobotnych 8,7% podmiotów gospodarki narodowej 8,4% przedsiebiorstw panstwowych 8,0% spólek prawa handlowego 8,8% zakladów ...

Opis Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk znany jest ze swoich wód mineralnych. Urozmaicony krajobraz i warunki klimatyczne Dolnego Śląska dają wspaniałe możliwości rozwoju aktywnej turystyki.

Żyła główna dolna

głównej dolnej biegnie wzdłuż prawego obwodu kręgosłupa; ku tyłowi sąsiaduje ona z nim oddzielona kilkoma tętnicami (tt. główna dolna graniczy z aortą brzuszną, do której u dołu ściśle przylega; powyżej, między ż.

Tętnica tarczowa dolna

Gałąź dolna (ramus inferior) biegnie wzdłuż dolnego brzegu płata bocznego oraz węziny i zespala się z odpowiednią gałęzią strony przeciwległej, wytwarzając poprzeczne zespolenie przednie podwęzinowe.

Tętnica pośladkowa dolna

pośladkowa dolna jest głównym naczyniem kończyny dolnej. pośladkowa dolna licznie się zespala z sąsiednimi tętnicami: sromową wewnętrzną, pośladkową górną, zasłonową, przyśrodkową okalającą udo oraz przeszywającą pierwszą, a często i drugą.

Walory turystyczne Dolnego Śląska

Zespół zamkowy składa się z gotycko - renesansowego zamku górnego, wieży na skale oraz zamku dolnego - najmłodszej części. Krzyże pokutne - ewenement w skali Dolnego Śląska Oprócz krzyża pokutnego w Niedźwiedzicy na terenie gminy można spotkać jeszcze inne np.

Małżowina nosowa dolna

W przedłużeniu przewodu nosowego dolnego ku tyłowi leży ujście gardłowe trąbki słuchowej: dlatego też możemy sondować trąbkę wprowadzając za-: gięty zgłębnik przez przewód nosowy dolny.

Rozgałęzienie żyły płucnej dolnej

Z żyłą tą łączy się kilka żył pochodzących z części podstawowej dolnego płata: wytwarzają one dolny pień żyły płucnej dolnej. Żyły płata dolnego obustronnie mają nazwę żył międzysegmentowych dolnych (w.

Kości obręczy kończyny dolnej

Brzeg przednio-dolny posiada guzek zasłonowy tylny. Powierzchnia dolna przechodzi w bruzdę zasłonową. Gałąź dolna ma dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną.

MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

Uwzględniając ten sam podział topograficzny, który stosowaliśmy przy opisie mięśni kończyny górnej, dzielimy umięśnienie kończyny dolnej na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, goleni i stopy.

Ząb trzonowy dolny drugi

Ząb trzonowy dolny trzeci, czyli dolny ząb mądrości, jest bardzo zmienny, choć w znacznie mniejszym stopniu niż górny. W rzadkich przypadkach korzenie dolnego zęba mądrości mogą obrastać kanał żuchwy, obejmując przebiegające w nim naczynia i nerw zebodołowy dolny.

Gruczoł przytarczowy dolny

Skala wahań jego położenia jest większa niż skala wahań górnego; jeżeli gruczoł tarczowy nie jest powiększony, to gruczoł dolny leży w granicach dolnej połowy płata bocznego.

Zęby przedtrzonowe dolne

Zęby przedtrzonowe dolne odróżniają się od górnych przede wszystkim swym mniej więcej okrągłym obwodem powierzchni żucia. Ząb przedtrzonowy dolny drugi jest większy od pierwszego; jego guzek językowy jest silniej rozwinięty, szerszy i tylko nieco niższy od policzkowego.

Jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku urazu kończyny dolnej?

Do kości kończyn dolnych są przyczepione silne mięśnie należące do największych w całym orga­nizmie. W przypadku urazu kończyny dolnej należy prze­strzegać określonej kolejności postępowania.

Żyła krezkowa dolna

krezkowa dolna, w dalszym ciągu zaotrzewnowo, kieruje się prawie pionowo ku górze i stopniowo oddala się od tętnicy. krezkowej dolnej uchodzą żż. krezkowej dolnej, jak już wspomniano, tworzy ż.

Żylaki kończyn dolnych - program edukacyjny

Nie należy zakładać nogi na nogę i utrzymywać ich w tej pozycji przez dłuższy czas; 3) rano i wieczorem, w miarę możności i w innych porach dnia, wskazane są ćwiczenia ułatwiające odpływ krwi z kończyn dolnych (w pozycji leżącej unoszenie nóg, ,,nożyce”, ,,jazda na rowerze” ); 4) w miarę możności należy w ciągu dnia kłaść się kilkakrotnie na kilka lub kilkanaście minut z uniesionymi na wałku lub poręczy łóżka kończynami dolnymi, natomiast ...

Proteza kończyny dolnej

proteza kończyny dolnej; sztuczna kończyna dolna lub część kończyny dolnej zastępująca brakującą kończy­nę dolną lub jej część.

Ściana dolna (podstawna) czaszki

Ku tyłowi powierzchnię dolną podstawy czaszki tworzą powierzcnie dolne skrzydeł większych kości klinowej, część trzonu kości klinowej, powierzchnie dolne kości skroniowych oraz kości potylicznej.

Zwieracz gardła dolny

Część dolna kieruje się również nieco rozbieżnie przyśrodkowo i nieco ku dołowi obejmując początek mięśniówki przełyku, z którą się zlewa. Włókna dolne zwieracza dolnego przechodzą z tyłu w mięśniówkę przełyku.

Oskrzele płatowe dolne prawe

Oskrzele płatowe dolne prawe (bronchus lobaris inferior dexter) oddaje przeważnie r} większych oskrzeli segmentowych, które jedno po drugim odchodzą od pnia oskrzela płatowego dolnego.