Mięśnie bliźniacze górny i dolny

bliźniacze górny i dolny (mm. bliźniaczy górny rozpoczyna się na kolcu kulszowym; bliźniaczy dolny — na górnym brzegu guza kulszowego. bliźniaczy dolny — z m.

Zęby trzonowe dolne

Każdy z dolnych trzonowców może mieć 5 lub 4 guzki. Zęby trzonowe dolne są mniej zmienne od górnych.

Zwężenie dolne przełyku

Zwężenie dolne, podobnie jak górne, jest zwężeniem czynnościowym spowodowanym napięciem mięśniówki okrężnej; leży ono około 3 cm powyżej wpustu żołądka. Dolne zwężenie może więc znajdować się nieco powyżej rozworu lub też w nim samym.

Zachyłek dwunastniczo-jelitowy dolny

Głębokość zachyłka wynosi normalnie około 3 cm i dozwala na \\rprowadzenie końca jednego lub dwóch palców; jest on położony nieco poniżej od poprzedniego (na wysokości 3 kręgu lędźwiowego) po stronie lewej od dolnego odcinka części wstępującej dwunastnicy.

Zachyłek krętniczo-kątniczy dolny

Zachyłek krętniczo-kątniczy dolny otwiera się ku dołowi i w stronę lewą; czasem może w nim u więznąć wyrostek robaczkowy.

Powięź dolna przepony miednicznej

Powięź dolna przepony miednicznej (fascia diaphragmatis pelvis inferior) jest to cienka blaszka powlekająca dolną powierzchnię dźwigacza odbytu. Powięź dolna stanpwi ścianę przyśrodkową dołu kulszowo-odbytniczego.

Tętnica dolna przednia móżdżku

Jest to tętnica parzysta odchodząca z dolnego odcinka t. podstawnej: biegnie ona ku tyłowi na przednią część powierzchni dolnej móżdżku, krzyżując n.

Tętnica pęcherzowa dolna

pęcherzowej dolnej, gałąź gruczołu krokowego, u mężczyzny nieraz silniejsza od poprzedniej, kieruje się do przodu do części bocznych gruczołu krokowego i kończy się na jego powierzchni przedniej.

Tętnica odbytnicza dolna

Wraz z nerwami odbytniczymi dolnymi gałęzie tętnicze kierują się poprzecznie ku dołowi i przyśrodkowo do okolicy odbytowej przez tłuszcz dołu kul-szowo-odbytniczego; rozgałęziają się one w dźwigaczu odbytu, zwieraczu zewnętrznym, w kanale odbytowym, dokoła odbytu i w przylegającej skórze.

Odmiany tętnicy na brzusznej dolnej

na-brzuszna dolna odchodzi z t. nabrzuszna dolna tworzy wspólny pień czy z t. nabrzusznej dolnej polega na tym, że tętnica ta wspólnym pniem z t.

Zatoka strzałkowa dolna

Zatoka strzałkowa dolna (sinus sagittalis inferior), również nieparzysta, biegnie w dolnym wolnym brzegu sierpa mózgu i uchodzi do zatoki prostej.

Zatoka skalista dolna

Zatoka skalista dolna (sinus petrosus inferior)> większa od poprzedniej, tworzy dolny odpływ zatoki jamistej; biegnie ona wzdłuż tylnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w bruździe zatoki skalistej dolnej do części przyśrodkowej otworu szyjnego; następnie poniżej podstawy czaszki skośnie uchodzi do ż.

Żyły tarczowa dolna

tarczowa dolna (v. tarczowa dolna, przeważnie pojedyncza, nic jest żyłą towarzyszącą odpowiedniej tętnicy. tarczowa dolna uchodzić może zarówno do ż.

Żyły pośladkowe dolne

pośladkowe dolne (w. pośladkowych dolnych oraz żż.

Żyły kończyny dolnej

Kończyna dolna, podobnie jak górna, ma dwa zasadnicze prądy krwi żylnej, dwie drogi żylne: 1) jedną powierzchowną, która skupia się w żyłach odpiszczelowej i odstrzalkowej (v. pośladkowe górne i dolne.

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Lindener, znany ze swej działalności również w innych miastach Dolnego Śląska. Baszta założona na planie cylindrycznym zbudowana jest z kamienia bazaltowego w partii dolnej, w górnej zaś z cegły.

Uszkodzenia kończyny dolnej

Dzielimy na łonowe (górne), gdy głowa znajduje się przed panewką i zasłonowe (dolne), gdy głowa kości udowej znajduje się poniżej panewki (ryc. dolny kąt.

Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych

fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych; można na nim, przy stabilizacji barków, stosować ćwi­czenia samowspomagane kończyn gór­nych i dolnych, ćwiczenia w odciąże­niu, w podwieszeniu, z oporem oraz wyciąg redresyjny z rotacją ramienia.

Sandał ortezy kończyny dolnej

sandał ortezy kończyny dolnej; obej­mujący stopę element konstrukcyjny -» ortezy kończyny dolnej. Umożliwia zmianę obuwia u osób zaopatrzonych w ortezę kończyny dolnej.

Stopa protezy kończyny dolnej

stopa protezy kończyny dolnej; stały element konstrukcyjny -> protezy goleni, uda oraz całej kończyny dolnej, umieszczony na ich obwodowym końcu i połączony z częścią goleniową protezy bezpośrednio lub za pośrednictwem -> stawu skokowego protezy kończyny dolnej.