Dolina Dolnej Narwi

Dolina Dolnej Narwi

Czytaj Dalej

Scharakteryzuj zmiany ukształtowania miednicy, kończyn dolnych i stopy w procesie posturogenezy

Proste kończyny dolne występują u dzieci w 7 roku życia. Początki chodzenia i coraz większe obciążenia kończyn dolnych stają się ważnym czynnikiem kształtującym stopę dziecka.

Dolny Śląsk - Informacje ogólne

^ Region Dolny Slask na tle kraju zajmuje: 6,4% powierzchni ogólnej kraju 6,3% powierzchni lasów 6,3% powierzchni uzytków rolnych 6,5% powierzchni gruntów ornych koncentruje: 7,7% ludnosci ogólem 7,9% ludnosci w wieku produkcyjnym 7,9% pracujacych w gospodarce narodowej 8,5% bezrobotnych 8,7% podmiotów gospodarki narodowej 8,4% przedsiebiorstw panstwowych 8,0% spólek prawa handlowego 8,8% zakladów ...

Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

Kodeks Karny w art. 33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. Wysokość pojedynczej stawki dziennej ustalona została w granicach od 10 zł do 2000zł.

Wyjątek odnośnie grzywny w stawkach dziennych opisany w art. 77 KK, zawieszając...

Kończyna dolna

Kończynę dolną dzielimy na okolice (regiones): m iedn iczą (co.rae*). pośladkową (glutealis). podpachwinową (subinguinalis* ). krętarzową Urochanterica'), uda przednią, tylną, przyśrodkową i boczną (femoralis ant., post., med. et lat.), kolana przednią i tylną (genus ant. et post.), goleni...

Ruchy w dolnym stawie głowy

Mechanizm dolnego stawu głowy, składający się z ruchu obrotowego dokoła osi podłużnej zęba z rówrnoczesnvm ruchem wzdłuż tej osi, stanowi więc ruch śrubowy. Poza ruchami obrotowymi w dolnym stawie odbywają się bardzo nieznaczne ruchy zgięcia głowy do przodu i do tyłu.

Ściana dolna czaszki

W kącie przyśrodkowym z przodu znajduje się górny otwór kanału nosowo-łzowego, który biegnie do jamy nosowej, a nieco bocznie leży małe wTgłębienie dla przyczepu mięśnia skośnego dolnego gałki ocznej.

Przewód nosowy dolny

Przewód nosowy dolny (meatus nasi inferior), położony między dolną i boczną ścianą jamy nosowej a małżowiną nosową dolną, jest najdłuższy i najobszerniejszy.

Rozwój kości kończyny dolnej

Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie.

Gałąź dolna kości łonowej

Gałąź dolna kości łonowej (ramus inferior ossis pubis) stanowi wąską i płaską część kości, która biegnie od przyśrodkowego końca gałęzi górnej ku dołowi oraz bocznie i łączy się z gałęzią kości kulszowej.

Mięsień zębaty tylny dolny

zębaty tylny dolny (m. serratus posterior inferior) leży w dolnej części grzbietu, przykryty m.

Mięsień skośny dolny głowy

skośny dolny głowy (ra.

Mięsień obniżacz wargi dolnej

obniżacz wargi dolnej (m. Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu dolnym żuchwy, powyżej przyczepu m. szerokiego, i kończą sięw skórze wargi dolnej.

Mięśnie przysieczne wargi górnej i dolnej

przysieczne wargi górnej i dolnej (mm.

MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

Uwzględniając ten sam podział topograficzny, który stosowaliśmy przy opisie mięśni kończyny górnej, dzielimy umięśnienie kończyny dolnej na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, goleni i stopy.

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

Ogółem okolica obręczy kończyny dolnej zawiera trzynaście mięśni. Grupę mięśni brzusznych tworzą: 9) zasłaniacz wewnętrzny, 10) bliźniaczy górny, 11) bliźniaczy dolny, 12) czworoboczny uda i 13) zasłaniacz zewnętrzny.

Mięśnie bliźniacze górny i dolny

bliźniacze górny i dolny (mm. bliźniaczy górny rozpoczyna się na kolcu kulszowym; bliźniaczy dolny — na górnym brzegu guza kulszowego. bliźniaczy dolny — z m.

Troczek dolny prostowników

Troczek dolny prostowników (retinaculum mm. Ramię dolne, cieńsze, biegnie powierzchownie od ścięgien prostownika długiego palucha i m.

Zęby przedtrzonowe dolne

Zęby przedtrzonowe dolne odróżniają się od górnych przede wszystkim swym mniej więcej okrągłym obwodem powierzchni żucia. Ząb przedtrzonowy dolny drugi jest większy od pierwszego; jego guzek językowy jest silniej rozwinięty, szerszy i tylko nieco niższy od policzkowego.

Zęby trzonowe dolne

Każdy z dolnych trzonowców może mieć 5 lub 4 guzki. Zęby trzonowe dolne są mniej zmienne od górnych.