Egipt - Dolina Nilu w Starożytności

Wzdłuż zaś doliny, z obu jej stron, ciągną się pasma górskie poprzerzynane dolinami wyschniętych potoków. Oczywiście istniały także szlaki przez pustynie, od oaz, czy kopalni, do doliny Nilu.

DOLINA

Dolina Królów wąwóz w Górnym Egipcie, w zachodniej części Teb, z wielkim cmentarzyskiem faraonów 18-20. ) Dolina łez, płaczu przen. Dolina Szczęścia zob.

Zabytki Doliny Loary i Paryża

Najwcześniejsze zamki zbudowane w dolinie Loary były średniowiecznymi warowniami (chteaux forts). ” W wodzie leniwie płynącej rzeki Cher odbija się Chenonceau -jeden z najpiękniej położonych zamków w dolinie Loary.

Dolina Prądnika

Dolinę kończy (gdy patrzymy w górę biegu potoku) grupa skał Wernyhory, Mickiewicza, Chopina oraz wspaniały jurajski cypel z zamkiem górującym nad doliną.

Dolina pięciu jezior

Przez dolinę przechodzą szlaki: czerwony Szlak Solny (z Kołobrzegu do Czaplinka), niebieski (z Połczyna Zdroju do Czaplinka) oraz niebieska ścieżka rowerowa „Dolina Pięciu Jezior" (pętla wokół Czaplinka).

Dolina rzeki

Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w związkuz czym konieczne jest niedopuszczenie do ichzalewu w okresie wegetacji, co najcześciej osiągasię przez obwałowanie rzeki.

Dolina

Często jako symbol spotykamy dolinę w literaturze taoizmu: szeroka, otwarta dolina symbolizuje otwartość na wpływy niebiańskie; jako miejsce gromadzenia się wody spływającej z gór jest zarazem symbolem duchowej koncentracji.

Dolina Strążyska

Do doliny (ok. Dolina ma 4 km2, rozciąga się od miasta aż po pn. W górnej część doliny Polana Strążyska (1000 m n.

Dolina Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów Polskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Szpiglasową Przełęcz, do Morskiego Oka oraz do Doliny Roztoki.

DOLINA ISSY

DOLINA ISSY, powieść Cz.

AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów.

MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

Pewnej nocy żołnierze zamknęli dojścia do doliny Glen-coe, po czym z pomocą członków rywalizu­jącego klanu Campbellów wymordowali część śpiących członków klanu MacDonal-dów i spalili wieś.

Dolina Drawy

Na tym odcinku płynie w głęboko wciętej dolinie, wartkim nurtem, z licznymi by­strzami, tworząc malownicze przełomy.

Dolina Płocicznej

Jej dolina, szczególnie ciekawa poniżej jeziora Ostro­wiec, z licznymi meandrami i urwiskowymi brzegami, uważana jest za jedną z najpięk­niejszych na Pomorzu.

Dolina Prądnika

Najdłuższa i najpiękniejsza z kilkunastu dolin jurajskich w okolicach Krakowa słynie zwłaszcza z bardzo malowni­czej ponad 20-metrowej skały, zwanej Maczugą Herkule­sa W 1956 roku ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar został objęty ochroną jako Ojcowski Park Narodowy.

BARD, niewielki fort w Alpach, na górskiej drodze z Wielkiej Przełęczy Św. Bernarda ku dolinie Aosty

W którym w 1800 bronił się austr. płk Bem-kopf z 400 grenadierami z p. Kinskiego. Załoga fortu, dysponująca 26 działami, zablokowała franc. Armię Rezerwową pod rozkazami Bonapartego, która po przejściu Wielkiej Przełęczy Św. Bernarda podeszła tu 21 V.

Wprawdzie Bonaparte zdołał bocznymi...

CHOLET, m. w dolinie Loary, dep. Maine-et-Loire

Gdzie 17X 1793 wojska republikańskie dowodzone przez gen. Klebera i Marceau odniosły zwycięstwo nad oddziałami powstańców wandej-skich gen. Bonchampsa, d’Elbee, La Rochejaque-leina i Lescure’a. Walka toczyła się o miasto, które parokrotnie przechodziło z rąk do rąk.

MILLESIMO, osada we Włoszech (Liguria), w dolinie rz. Tanaro, 30 km na zach. od Savony

Gdzie 13 IV 1796 Bonaparte rozbił austr. wojska marsz. Provery i gen. Argenteau. Udało mu się oddzielić Austriaków od armii piem. i w następnych dniach zajął się pościgiem za tą ostatnią.

Doliny

Fale można opisać albo przez ich długość, albo przez ilość ich drgań na sekundę. Długości fal podawane są w takich jednostkach, jak: kilometr (km), metr (m), centymetr (cm), milimetr (mm), nanometr (nm) i pikometr (pm). Ilość drgań na sekundę - częstotliwość - podawana jest w hercach...