Jamy i doły czaszki

Dół przedni czaszki położony jest najwyżej. Jego dno tworzą części oczodołowe kości sitowej, blaszka sitowa kości sitowej oraz skrzydła mniejsze i przednie części trzonu kości klinowej. Dół ten graniczy od dołu z oczodołami oraz częścią sklepienia jamy nosowej. Zawartość dołu...

Dół łokciowy

Dół łokciowy (fossa cubitalis). Powięź łokciowa zamyka od przodu dół łokciowy, przestrzeń położoną w okolicy łokciowej przedniej na pograniczu ramienia i przedramienia. Dół łokciowy jest ograniczony od strony przyśrodkowej m. nawrotnym obłym, od strony bocznej — m. ramienno-promieniowym...

Dół pachowy

Dół pachowy  (lepszym określeniem jesl przestrzeń pachowa) stanowi pira-midowatego kształtu przestrzeń łącznotkankową, której szczyt znajduje się z tyłu przyczepu m. piersiowego mniejszego. Od dołu zamyka go perforowana w wielu miejscach powięź pachowa powierzchowna (fascia axillaris superfic.), w...

Dół podskroniowy

Dół podskroniowy (fossa infratemporalis) leży z obu stron poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego; ku górze przedłuża się w dół skroniowy, ku tyłowi w dół zażuchwowy, ku dołowi przechodzi w przestrzeń przygardłową. Ściana górna jest utworzona przyśrodkowo przez powierzchnię podskroniową...

Dół pachowy

Dół pachowy (fossa axillaris). Szczelina, która oddziela górną część opuszczonego ramienia od ściany klatki piersiowej — pacha (ajcilla), w miarę podnoszenia ramienia poszerza się w szerokie pole: pod wpływem ciśnienia atmosferycznego skóra wpukla się w obręb tego pola i wytwarza dół pachowy. Jest...

Procesy „góra – dół” i „dół – góra” w spostrzeganiu

 

Spostrzeganie – całość procesów poznawczych prowadzących do spostrzeżenia; odbiór i interpretacja wrażeń zmysłowych.

To, co kiedyś w psychologii uważano za odmienne zjawiska (uwaga, spostrzeganie, wyobraźnia, myślenie, pamięć) w psychologii poznawczej uważa się za odmienne fazy procesu...

Torbiele dołu podkolanowego

Torbiel dołu podkolanowego może tworzyć się z powodu przepukliny błony maziowej przez tylną część torebki stawowej kolana lub, częściej, w następstwie przepływania płynu stawowego ze stawu w następstwie istnienia połączenia stawu z kaletką m. brzuchatego lub m. półbłoniastego.

Najczęściej...

Doły strzałkowe prawe wątroby

Doły strzałkowe prawe (fossae sagittales dextrae). Ramię strzałkowe prawe litery H, odległe o 5—6 cm na prawo od ramienia lewego składa się z dwóch oddzielonych od siebie dołów. W przednim, niepowleczonym otrzewTią, leży pęcherzyk żółciowy (vesica fellea), w tylnym, również niepokrytym otrzewną...

Dół kulszowo-odbytniczy

Dół kulszowo-odbytniczy  (fossa ischiorectalis), prawy i lewy, w przekroju czołowym ma kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanego ku górze, podstawą ku dołowi . Dół ten leży między ścianą boczną jamy miednicy (powięzią zasłonową) a przeponą miedriiczną jej powięzią dolną): ku górze sięga...

Okolica łokciowa i dół łokciowy

Od góry granicą okolicy łokciowej jest dolna granica ramienia, a od dołu linia przeprowadzona 3 cm poprzecznie poniżej zgięcia łokciowego. W okolicy łokciowej wyróżnić można okolicę łokciową przednią i tylną oraz dół łokciowy.

Dół łokciowy znajduje się w okolicy przedniej; ograniczony jest od...

Przedni dół czaszkowy

T. oponowa przednia (a. meningea ant.) jest gałęzią t. sitowej przedniej (a. eth-moidalis ant.) odchodzącej od t. ocznej (a. ophthalmica) będącej przedłużeniem t. szyjnej wewn. (a. earotis int.). Do przedniego dołu czaszkowego dostaje się przez blaszkę, sitową.

Środkowy dół czaszkowy

T. oponowa...

Dół biodrowo-łonowy

Dół biodrowo-łonowy {fossa iliopectinea). Trójkąt udowy obejmuje zagłębienie znajdujące się między m. biodrowo-lędźwiowym a m. grzebieniowym; stanowi ono dół biodrowo-łonowy. Oba te mięśnie, pochylone jeden w stosunku do drugiego, tworzą bruzdę podłużną, szeroką u góry, zwężającą się ku...

Dół podkolanowy

Dół podkolanowy (fossa poplitea) Powięź podkolanowa zamyka od zewnątrz przestrzeń (spatium popliteum) objętą dołem pod kolanowym. Dół podkolanowy leży w okolicy kolanowej tylnej na pograniczu uda i goleni. Ma on kształt równoległoboku zwróconego ostrymi kątami ku górze i ku dołowi.

Granice dołu...

Dół strzałkowy lewy wątroby

Dół strzałkowy lewy (fossa sagittalis sinistra) biegnie wzdłuż granicy przyśrodkowej lewego płata od wcięcia pępkowego do żyły wątrobnej lewej (ryc. 194). W jego przednim odcinku leży część końcowa więzadła obłego wątroby, docłiodząca do lewej gałęzi żyły wrotnej; jest ono...

Dół skroniowy

Dół skroniowy (fossa temporalis), ograniczony od góry, od tyłu i częściowo od przodu kresą skroniową, leży obustronnie na powierzchni bocznej czaszki. Granicę dolną stanowi grzebień podskroniowy i brzeg dolny łuku jarzmowego; w tych miejscach dół skroniowy jest w znacznej części otwarty. Ściana...

Dół chłonny

Dół chłonny — prymitywna oczyszczalniaścieków kanalizacyjnych o małej wydajności.Ścieki z ustępu spłukiwanego i z gospodarstwadomowego, doprowadzone do dołu chłonnegopo przejściu przez oczyszczalnię zostają odprowadzonedo rowów otwartych i mogą być wykorzystanedo nawadniania pól. D o ły...

SŁABIZNOWY DÓŁ

SŁABIZNOWY (przylędźwiowy, głodowy)DÓŁ — wgłębienie w bocznej ścianie brzuchapomiędzy guzem biodrowym a ostatnim żebrem;głębokość dołu zależy od stanu utrzymania zwierzęciai od stopnia najedzenia się; u bydła przywzdęciu żwacza w lewy dół słabiznowy wbija...

Lepiej uśredniać w górę niż w dół

Uśrednianie ceny może być rozsądną strategią w odpowiedniej do tego sytuacji. Są dwa sposoby obniżenia wyjściowego kosztu inwestycji. Jeden polega na uśrednianiu w górę (o czym była mowa już wcześniej), a drugi na uśrednianiu w dół (dokupieniu tych samych akcji po niższych cenach). Jeśli...

Dół i jama pachowa

Mają kształt piramidy, której podstawą jest skóra dołu pachowego. Ścianę przednią stanowi głównie boczna część mięśnia piersiowego większego i w niewielkim stopniu mięśnia piersiowego mniejszego.

Ścianę tylną tworzą mięsień podłopatkowy, mięsień obły większy i mięsień najszerszy...

Dół zażuchwowy

Dół zażuchwowy (fossa retromandibularis*) jest to przestrzeń zawarta między gałęzią żuchwy a wyrostkiem sutkowatym. W głąb sięga aż do wyrostka rylcowatego i do bocznej ściany gardła. Zawiera on część ślinianki przyusznej; w przestrzeni tej nerw twarzowy dzieli się na obie swe gałęzie...