Doktor Judym

Czytaj Dalej

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Wydaje mi się, że z jednej strony Judym zrobił dobrze, ponieważ dalsza droga jego życia była zbyt trudna dla Joanny, ponieważ była ona kobietą słabą i delikatną. Uważam jednak, że nie wszyscy bohaterowie Stefana Żeromskiego dokonali właściwego wybory (Tomasz Judym i doktor Piotr).

Doktor Judym – pozytywista czy romantyk?

W swoim samotnym zmaganiu się z przeciwnościami i przeciwnikami jego idei Judym pokazuje swoją nieustępliwość, wrażliwość, chęć pomocy, pasję społecznika, bunt przeciwko złu, heroizm, poświęcenie, ofiarność, indywidualizm.

„DOKTOR PIOTR”

W utworze tym ukazano krajobraz społeczny wraz z szeregiem procesów ekonomicznych:

1.  Deklasacja szlachty w postaci Dominika Cedzyny i Polichrowicza, gdyż obaj wywodzili się z rodzin szlacheckich.

Obaj musieli sprzedać ziemie i przenieść się do miasta. Cedzyna zatrudnił się jako dozorca u inżyniera...

TRZY PŁASZCZYZNY „DOKTORA PIOTRA”

1.  opowiadanie o realiach społeczno-ekonomicznych epoki

2.  o krzywdzie społecznej 3.  o dramatach trudnych wyborów, postaw moralno-etycznych gdzie musi zostać wybrana moralność, uczciwość lub uczucie  

Utwór ten można interpretować na wiele sposobów. Utwór prezentujący sytuację...

Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu

, woleli błądzić w drodze niż stać w miejscu (Zbigniew Załuski) - Judym jako samotny pielgrzym i gniewny bojownik "lepsze jutro": A) Romantyczna pasja będąca motorem działania pobudzająca wizję przyszłości: - czyny Judyma jako protest przeciwko zakłamaniu i wygodzie ludzi zadufanych w sobie pewnych swojej pozycji w świecie uregulowanym przez zasady broniące interesów wybranej grupy ludzi - Judym jako obrońca etyki i ...

Judym - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

Doktor Judym jest pogłębieniem i poszerzeniem poprzednich tego typu bohaterów. Judym jest dwudziestokilkuletnim absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Judym natomiast zranił jej uczucia.

Judym

Judym nigdy nie wyzwoli się z kategorii bohaterów bezdomnych on wręcz obawia się „udomowienia”. opis mieszkania doktora Czernisza, zwiedzanie zdobionych dziełami sztuki wnętrz „pałacu” dyrektora Kalinowicza) i ruder, w których żyją ubodzy.

Wiktor Judym

Wiktor Judym, brat Tomasza, także nie może pogodzić się z rzeczywistością.

T. Judym – nowa wersja Prometeusza czy Syzyfa?

W ostatniej scenie Judym wygląda na człowieka zmęczonego i załamanego. Prawdopodobnie powyższe cechy sprawiają, że przynajmniej w trakcie trwania akcji powieści Judym nie odnosi sukcesów.

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Fraszka "O doktorze Hiszpanie" powstała w okresie służby dworskiej Jana Kochanowskiego.

Jakie refleksje budzi w Tobie postawa doktora Judyma?

Judym wyszedł z tej warstwy i czuł się w pewnym stopniu winny wobec całej rzeszy biedaków. " Judym, walcząc o sprawiedliwość społeczną, staje się nowym wcieleniem mitologicznego Prometeusza, bo nie jest w jego mocy zmienić ten świat.

DOKTÓR PIOTR

W postaci doktora Piotra ukazał swój ulubionytyp bohatera, kierującego się surowym imperatywem moralnym.

Doktor DEE John

(wym. di:), 1527-1608, Uczony brytyjski, wybitny matematyk, faworyt królowej Elżbiety I, dla której sporządzał cenne mapy hydroi geograficzne nowo odkrytych lądów, propagator wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego do Anglii.

Wsławił się jednak z powodu innych swych zainteresowań, traktowanych jako hobby:...

DOKTOR

Doktorowie kościoła niektórzy wcześni „ojcowie" kościoła, wyróżniający się szczególną uczonością lub świętością, zwł. Doktorowie nauki, pobożności itd.

GABINET DOKTORA CALIGARI

Słynny makabryczny film (1919) Roberta Wiene, ze scenografią Waltera Reimanna, Hermanna Warma i Waltera Róhriga wyobrażającą zdeformowany świat koszmarów obłąkańca, z Wernerem Kraussem jako lekarzem-szarlatanem, wysokim, chudym, młodym Conradem Veidtem jako lunatykiem, z Lii Dagover, Rudolfem Klein-Rogge...

Doktor JEKYLL I MISTER HYDE

(wym. dżękil, hajd) Bohater tytułowy powieści Dziwna historia dra Jekylla i Mr. Hyde'a (ang. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde; 1886, wyd. pol. 1909) Roberta L. Stevensona. Szanowany lekarz, świadom dwoistości swej własnej natury, zainteresowany problemem dobra i zła i możliwością utworzenia...

JUDYM

Dr Tomasz Judym, lekarz w Cisach przy zakładzie kąpielowym, wikła się w beznadziejną walkę o osuszenie młaków, będących przyczyną febry, na którą choruje ludność okoliczna, a zarazem krajobrazową przynętą dla letników, bez której zakładowi leczniczemu groziłoby bankructwo.

DOKTOR

Doktorat jest w większości krajów najwyższym stopniem nauk. ; osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury uczelnie wyższe nadają doktorat honorowy.

DOKTOR KOŚCIOŁA

Sykstus IV tytułem doktora wyróżnił Bonawenturę 14 IV 1482 w bulli kanonizacyjnej, a d.

DOKTOR Karol (postać literacka)

Dramat burmistrza

Ordynator w prowincjonalnym szpitalu, a następnie burmistrz, człowiek cieszącysię powszechnym szacunkiem, główna postać dramatu Tadeusza Rittnera

W małymdomku. Zaabsorbowany sprawami zawodowymi zaniedbuje jednak żonę, która wdajesię w romans z mieszkającym w ich domu lokatorem...