Dojrzewanie

Dojrzewanie

Czytaj Dalej

Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania

Dzieci wcześniej dojrzewające przechodzą ten okres szybciej, u tych, u których rozwój jest spowolniony dojrzewają wolniej.

Dojrzewanie w aspekcie morfologicznym

Pierwszym dostrzegalnym objawem dojrzewania jest przyspieszone wzrastanie nazywane ,, skokiem dojrzewania lub,, skokiem pokwiatniowym”.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe (PDP)

Przedwczesne dojrzewanie płciowe (PDP) izoseksualne jest to pojawienie się cech fizycznych dojrzewania płciowego zgodnych z fenotypową płcią dziecka przed ukończeniem 8 roku życia u dziewcząt lub przed ukończeniem 9 roku życia u chłopców, czyli 2 SD (odchylenia standardowe) poniżej średniej wieku, w którym prawidłowo występuje początek dojrzewania.

Postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego dojrzewania

Bardzo pomocny w ustaleniu przyczyn opóźnionego dojrzewania jest wywiad dotyczący dojrzewania rodziców i rodzeństwa, przebytych chorób, przebiegu wzrastania.

Dojrzewanie płciowe chłopców

W wyniku zmian warunków biomechanicznych, na skutek pokwitaniowego skoku wysokości ciała, w okresie dojrzewania płciowego następuje zakłócenie rozwoju ruchowego. Nadal jednak trwa dojrzewanie psychiczne i społeczne.

Idiopatyczne GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie płciowe

Przedwczesne dojrzewanie płciowe idiopatyczne może występować sporadycznie lub rodzinnie, a poszczególne cechy dojrzewania pojawiają się kolejno, podobnie jak w dojrzewaniu fizjologicznym.

Dojrzewanie płciowe dziewcząt

Z ektomorficznym typem budowy ciała związane jest późniejsze dojrzewanie płciowe i wyższy wzrost. Okres dojrzewania płciowego jest dla dziewcząt czasem mniejszego zainteresowania aktywnością mchową, a nawet niechęci do podejmowania wysiłku fizycznego, np.

Mechanizm dojrzewania

Wraz z pokwitaniowym skokiem wzrostu następuje przyspieszenie dojrzewania szkieletu. Stadia dojrzewania ocenia się według skali opracowanej przez Tannera i Marshalla.

Leczenie różnych postaci opóźnionego dojrzewania

Celem tego leczenia jest stymulacja dojrzewania płciowego, lecz bez wpływu na przyspieszenie dojrzewania kośćca. Terapia ta niejednokrotnie bywa pomocna w diagnostyce - podczas jej stosowania w przypadku konstytucjonalnego opóźnienia wzrastania i rozwoju dochodzi do spontanicznego rozpoczęcia dojrzewania.

Okres dojrzewania u dziewcząt

Okres dojrzewania u dziewczyny to jeden z najważniejszych okresów całego jej życia, ponieważ w tym czasie wykształca się i krystalizuje jej intelekt, a także charakter i poczucie wartości moralnych.

OKRES DORASTANIA - DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

Charakterystyczne dla początku dojrzewanie jest pojawienie się zmian natury fizjologicznej, które jednocześnie sygnalizują rozpoczęcie się dojrzewania pod kontem sfery biologicznej. Zmiany w dojrzewaniu fizycznym zależne są od czynników socjoekonomicznych.

Czym jest pokwitanie(dojrzewanie płciowe)?

Dzieci w krajach rozwiniętych zaczynają coraz wcześniej wchodzić w okres dojrzewania. W połowie XIX wieku w Europie Zachodniej dojrzewanie zaczynało się przeciętnie około 16 roku życia.

Psychologiczna charakterystyka jednostki w okresie dojrzewania

Rodzicielstwo w naszym społeczeństwie bywa pojmowane raczej jako możliwość wpływania na rozwój i dojrzewanie społeczne dzieci aniżeli jako możliwość rozwoju i dojrzewania rodziców.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe spowodowane zmianami w o.u.n.

Objawy dojrzewania w przebiegu hamartoma występują często przed ukończeniem 2 lat i niekiedy towarzyszą im objawy neurologiczne.

Jak należy uświadamiać seksualnie młodzież w okresie dojrzewania?

Bardzo ważne jest także odpowiednio wczesne zapoznanie młodzie* ży z prawidłowymi przejawami dojrzewającego popędu seksualnego, aby uchronić ją od konfliktów i urazów seksualnych wynikających z braku wiedzy.

Opóźnione dojrzewanie płciowe

Opóźnione dojrzewanie rozpoznaje się wówczas, gdy nie pojawia się żaden objaw dojrzewania płciowego u dziewcząt do ukończenia 13.

Dojrzewanie płciowe

Występowanie somatycznych objawów dojrzewania płciowego uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Za prawidłowe granice okresu dojrzewania płciowego zwykle przyjmuje się dla dziewcząt przedział wiekowy 8-16 lat, dla chłopców 10-17 lat.

Dojrzewanie i uczenie się a rozwój człowieka: ujęcie interakcyjne

Schaffer analizując wyniki badań nad związkiem między oddziaływaniami ze strony otoczenia społecznego a rozwojem dziecka stwierdza, iż większość autorów koncentruje się bądź na procesach dojrzewania (na czynniku biologicznym) i wtedy badaniom poddaje jedynie osiągnięcia rozwojowe dzieci, bądź na procesach wpływu społecznego (na czynniku społecznym) i wtedy bada głównie zachowania opiekunów.

Omów zaburzenia dojrzewania płciowego

Dojrzewanie płciowe występuje dopiero między 17 a 20 rokiem życia, lecz w latach następnych jest całkowicie prawidłowe.

DOJRZEWANIE U CZŁOWIEKA

Pojawienie się nowych hormonów we krwi wywołuje u dojrzewającej młodzieży zachwiania równowagi organizmu. W okresie dojrzewania zmienia się zasadniczo psychika dziecka.