Rozwój dogmatów - transsubstancjacja

Ten filozoficzny termin związany jest z arystotelowską filozofią przyrody i jej rozróżnieniem „ substancji i przypadłości” był w tym dylemacie terminologiczną pomocą dla wyrażenia tego co zewnętrzne i tego co wewnętrzne. Zewnętrznego znaku i wewnętrznej rzeczywistości, wzajemnej współzależności...

DOGMAT - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

Grundzüge der Dogmatik I-III, T 1968-78; L. Kreck, Grundlagen der Dogmatik, Mn 1970. Müller, Evangelische Dogmatik Im Uberblick I-II, B 1978; G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens I-III, T 1979.