Dodatki

Dodatki

Czytaj Dalej

Dodatki do wynagrodzeń

Wysokość dodatku: 60,00 zł - miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 80,00 zł - miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Stosowanie dodatków funkcjonalnych do żywności

Dodatki tego typu wprowadzone w procesie technologicznym do podstawowych surowców roślinnych lub zwierzęcych, są określane jako substancje dodatkowe, dodatki do żywności oraz dodatki funkcjonalne do żywności.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W przypadku, gdy dochód  rodziny nie przekracza 50% kwot podstawy kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na pierwsze dziecko,  nie więcej niż 100 zł na wszystkie dzieci (art.

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - SYNTETYCZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI

Na początku listy subtancji, spożywania których trzeba unikać lub znacznie ograniczyć, znajdują się syntetyczne dodatki. Dodatki wyszczególnine są w składzie produktu w formie zrozumiałej tylko dla chemika - oznaczone literą E z następującymi po niej liczbami.

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk.-lit.) „Kuriera Lwow."

TYDZIEŃ, dodatek literacki (od 1902 nauk. był ukazujący się co 2 tygodnie dodatek lit. Oba dodatki przestały się ukazywać z powodów finansowych.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł (art.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: a)  60,00 zł na dziecko niepełnosprawne do ukończenia 5 roku życia;  b)  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wpływ dodatków stopowych na właściwości stali

Na przykład w stalach automatowych dodatek ok. W niektórych stalach stopowych azot jest stosowany jako korzystny dodatek stopowy stabilizujący austenit, zastępując drogi nikiel.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  Dodatek wypłaca się jeden raz w roku,  we wrześniu, w wysokości 100,00 zł na dziecko (art.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września  do czerwca następnego roku kalendarzowego (art.

LITERATURA I SZTUKA, tygodniowy dodatek lit.-artyst.

LITERATURA I SZTUKA, tygodniowy dodatek lit. Spis rzeczy w siedmiu rocznikach dodatku literacko-artystycznego „Nowej Gazety" pt.

MESTWIN, dodatek regionalny „Słowa Pomorskiego"

MESTWIN, dodatek regionalny „Słowa Pomorskiego", pismo nauk. " dodatek naukowo-literacki „Słowa Pomorskiego" 1925-1934.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu  w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego (nowe świadczenie wprowadzone po skardze konstytucyjnej RPO i RPD w art. 12a ustawy o  świadczeniach rodzinnych w wersji...

CZAS. DODATEK MIESIĘCZNY

DODATEK MIESIĘCZNY, miesięcznik dodawanydo krak.

DZIENNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego"

DZIENNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego", czasopismo wyd.

KASZUBY, dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej"

KASZUBY, dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej", miesięcznik nauk.

KOCIEWIE, mies. dodatek regionalny

dodatek regionalny „Gońca Pomorskiego", poświęcony sprawom ziemi kociewskiej (wsch.

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz."

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit.