Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa

Uważał, że najlepszym państwem jest państwo szczęśliwe, któremu dobrze się powodzi, a nikomu nie może się dobrze powodzić, jeżeli nie czyni dobrze.

Dobre obyczaje obowiązujące podczs posiłków

Nie zmuszajmy też gości do jedzenia i picia, jak często jest w zwyczaju, który wcale nie świadczy o gościnności ani o dobrym wychowaniu. Irena Gumowska, ABC dobrego wychowania, wyd.

"Mów dziecku, że jest dobre, że może,że potrafi"

Tym razem pisał bardzo wolno „Czy dobrze? Dziecko, które dobrze o sobie myśli, o wiele szybciej pozbiera się po ataku niż to, które w siebie wątpi i czuje do siebie nienawiść.

Sposób na dobre CV

Dobre CV może być kluczem do sukcesu, gdyż właśnie od przejrzenia CV rozpoczyna się zazwyczaj weryfikacja kandydatów. Dobrze jest też, by CV dostosowane było do oferty, na którą odpowiada kandydat.

Dobre firmy kupują własne akcje

Ogłoszenie zamiaru kupna własnych akcji bywa często dwuznaczne: kryją się za nim dobre wiadomości, ale także i nie najlepsze. Metoda łączenia dobrych wiadomości ze złymi jest często stosowana nawet przez największe korporacje, aby dać impuls dla wzrostu cen akcji.

DOBRE MIASTO

Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej. Osada, zał. 1325, otrzymała 1329 prawa miejskie.

Istniejący w D. kościół par. uposażył 1329 bp warm. Henryk Wogenap, a bp Herman przeniósł tu 1347 kolegiatę Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych z Glotowa (skasowana 1810 przez rząd prus., ponownie eryg...

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

Bezpieczeństwo, a właściwie jego brak stanowi od dawna bardzo duży problem społeczny całych państw jak również społeczności lokalnych. Przestępczość to problem społeczny o wymiarze subiektywnym oraz obiektywnym a więc powodujący poczucie zagrożenia wśród społeczeństwa, jak i dysfunkcjonalność danego systemu społecznego. Walka z przestępczością stanowi często główny przedmiot działań polityk na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. To właśnie ...

DOBRE MIASTO, m. na Mazurach na drodze z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego

5 VI 1807 doszło tu do starcia między wojskami ros. a franc. korpusem Neya. W początkach VI 1807 Bennigsen przystąpił do realizacji swego strategicznego planu polegającego na izolowaniu i niszczeniu kolejnych korpusów franc., które do tej pory pozostawały na leżach zimowych.

Skoncentrował swe wojska w...