Dobrawa

Czytaj Dalej

DOBRAWA

Zwana później Dąbrówką łub Dubrawką, księżniczka czeska, córka Bolesława I czeskiego, żona Mieszka I, dla którego małżeństwo z nią było prawdop. jednym z elementów zamierzonego przedsięwzięcia politycznego: przyjęcia chrztu i chrystianizacji kraju. Była matką Bolesława Chrobrego i...

DOBRAWA, Dubrawka, Dąbrówka

Labuda, Dąbrówka czy Dobrawfkja?