Dobra podstawowe

Czytaj Dalej

PODSTAWOWE DOBRA TURYSTYCZNE (WALORY TURYSTYCZNE)

Podstawowe dobra turystyczne odgrywają szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Niezbędna jest zatem dobrze przemyślana i konsekwentna ochrona naturalnych walorów turystycznych.

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do obiektywnego, rzetelnego i podjętego w rozsądnym terminie załatwiania sprawy obejmuje: - Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miała być załatwiona niekorzystnie, - Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej oraz uzasadnionych wiadomości poufnych, - Prawo do uzasadnienia decyzji.

Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

  Biorąc powyższe „zasady kierunkowe” można sformułować szereg zasad na których powinien opierać się dobry system oceny pracowniczej.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej

5 zawiera sformułowanie do dobrej administracji: •Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miałby być załatwiona niekorzystnie.

Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych cz.2

 

Infinitiv/Präteritum/Partizip II:

heben/hob/gehoben-podnosić, podnieść

heißen/hieß/geheißen-nazywać się

helfen/half/geholfen-pomóc

kennen/kannte/gekannt-znać

kommen/kam/gekommen-przyjść, przybyć

können/konnte/gekonnt-móc, umieć

lassen/ließ/gelassen-kazać, pozwolić...

Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych cz.2

 

Infinitiv/Präteritum/Partizip II:

heben/hob/gehoben-podnosić, podnieść

heißen/hieß/geheißen-nazywać się

helfen/half/geholfen-pomóc

kennen/kannte/gekannt-znać

kommen/kam/gekommen-przyjść, przybyć

können/konnte/gekonnt-móc, umieć

lassen/ließ/gelassen-kazać, pozwolić...

Słówka - podstawowe

Ich bin-jestem

Wie ist Ihr Vorname?-jakie jest pańskie imię?

Wie ist ihr Familienna- me?-jake jest pańskie nazwisko

Wie haßen Sie?-jak się pan nazywa?

Mein name ist...-Nazywam się…

Wo wohnst du -gdzie mieszkasz?

Woher kommst du?-skąd jesteś?

Ich Wohne In Lublin-mieszkam w Lublinie

In der Elsnera...

Podstawowe informacje

Hedonizm:pogląd etyczny,wg którego przyjemność jest najwyższym dobrem, celem życia i naczelnym motywem działania człowieka. Normy postępowania:podstawowe mechanizmy regulujące życie społeczne.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Służyć należało „jako kto może", głównie pracować, radzić, „szczepić dobre obyczaje", a gdy trzeba walczyć w obronie kraju.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

pracujący przy zakopywaniu trupów, odnajduje w nich swoją zonę i dzieci, gdy zobaczył żonę połorzył się na niej i prosił aby go zastrzelili jednak zabicie Michała który był silnym mężczyzną nie wchodziło w grę – dobrych narzędzi się nie niszczy, a członek narodu skazanego na zagładę nie ma prawa do uczuć.

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmie bohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmiebohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem. W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do dobra, prawdy i piękna.

Teatr „żywy" - Podstawowe tworzywo teatru

Podstawowe tworzywo teatru Istnieją trzy koncepcje dramatu, jako podstawy teatru.

PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU

Epoka ta narodziła się we Włoszech w XIV wieku. Bogate mieszczaństwo przejmowało władzę w republikach włoskich. Wielkie rody skupiały w swoich pałacach uczonych, artystów i poetów. Ośrodkiem zainteresowania się uczonych i twórców stał się człowiek i jego doczesne sprawy. Chciano zjednoczyć kraj i...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - HUMANIZM

Prąd światopoglądowy rozwijający tradycje antycznej wiedzy o człowieku jako o jednostce (psychika i wrażliwość). Dążył do rozwoju osobowości uznając wartość jego rozumu. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej, silnej jednostki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - REFORMACJA

Oderwała ok. 1/3 Europy od kościoła katolickiego. Przyczyniła się ona do rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu kultur, językówliteratur narodowych. Sprzyjała kształtowaniu się stosunków wczesnokapitalistycznych i republikańskich teorii pochodzenia władzy. Za formalny jej początek uznaję się...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - LUTERANIZM

 (Niemcy, Skandynawia, Francja, Czechy, Węgry, Polska) Twórcą był Marcin Luter. Istotne jest podejście wyznawców do Biblii. Głosili bowiem, że można ją interpretować indywidualnie, że należy tłumaczyć je na języki narodowe, że Kościół nie jest jedynym autorytetem rozumiejącym Biblię. Kościół na...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - KALWINIZM

 (Francja, Szwajcaria, Niderlandy)  Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego scenariusza. Propagowali ideał pracy i...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ANGLIKANIZM

Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej. Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu (odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na...