Dobra kapitałowe

Czytaj Dalej

DOBRA KAPITAŁOWE

Produkty użytkowane przez dłuższy okres, w którym zachowują swoją materialnąpostać; zużywają się stopniowo, przenosząc swoją wartość na wytwarzane przyich zastosowaniu dobra i usługi.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Służyć należało „jako kto może", głównie pracować, radzić, „szczepić dobre obyczaje", a gdy trzeba walczyć w obronie kraju.

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmie bohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmiebohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem. W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do dobra, prawdy i piękna.

„DOBRA PANI” - TREŚĆ

Dziecko jest rozpieszczane, otrzymuje staranne wychowanie, uczy się dobry się dobrych manier i języka francuskiego.   Służąca też została kiedyś przygarnięta, ale „dobra pani” szybko znudziła się jej osobą.

„DOBRA PANI” - ELEMENTY TENDENCYJNE

Utwór przestrzegający przed wyrachowanym działaniem, które pozornie może przypominać realizację haseł pozytywistycznych.

„DOBRA PANI” - PROBLEMATYKA

Wyższe klasy społeczne nie są użyteczne, brak wspólnej pracy. Ukazanie wypaczeń programu pozytywistycznego.  Pani przyjmuje do domu małą Helenkę. Jest to działalność z kaprysu, filantropijna lecz wyrządzająca krzywdę.

„Uważaj, miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć” – w oparciu o poznane utwory Mikołaja Reja wyjaśnij, na czym polega renesansowa postawa wobec życia

Lubi dobrze zjeść, lubi towarzystwo i przyjemności, jakich dostarcza wieś : łowienie ryb, polowanie, jazda konna, sanna w ziemie itp. Bohaterowie tego wiersza znają dobrze problemy, o których mówią.

Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?

Uważam, że Danton jest, w gruncie rzeczy, aktorem i to dobrym.

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Dla dobra ogólu dopuszcza sie zbrodni – morderstwa.

Walka dobra ze zlem w "Mistrzu i Malgorzacie" Bulhakowa

Walka dobra ze zlem przebiega wiec w powiesci w dosc niecodzienny sposób. Obronca dobra zostaje szatan. Z boskiego nakazu ratuje tylko okruchy dobra - Mistrza i Malgorzate z przezartego zlem swiata totalitarnej Moskwy.

Ryzyko kapitałowe w banku

Przy szacowaniu ryzyka kapitałowego wykorzystywane są zazwyczaj 3 wskaźniki:

 

(Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego / aktywa na początek okresu sprawozdawczego ) x 100.

 

Wartość wskaźnika powyżej 100% wskazuje na rozwój działalności banku.

Należy brać jednak pod uwagę skalę wzrostu...

Różnice pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

1. Osobowość prawna

Spółki KAPITAŁOWE mają osobowość prawną, mają kapitał. Spółki OSOBOWE nie mają osobowości prawnej, mają ułomną osobowość prawną.

2. Podatek W spółkach KAPITAŁOWYCH dochód opodatkowany jest dwa razy:

- całość opodatkowana jest CITem

- część skonsumowana, dywidendy...

Firma spółki kapitałowej

 

 

W przepisach są określone tylko dodatki obowiązujące czyli określenie „sp. z o.o.” lub „S.A.” lub pełne nazwy tych dodatków.

Są to jedyne spółki, w firmach których ustawodawca nie określił rdzenia spółki. Może to być, zatem jeden wyraz, wyrażenie, grupa wyrazów lub forma opisowa. Nie ma...

Spółki kapitałowe

 

Spółki kapitałowe – akcyjna i z o.o. – stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego...

SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

 

Rynek kapitałowy występuje tutaj podaż kapitału długoterminowego. Umożliwia emitentowi pap. wartościowych uzyskanie przez emitenta środków na planowaną przez niego działalność gospodarczą nabywcy natomiast stwarza możliwość zyskownej lokaty posiadanego kapitału.

Rynek pieniężny jest...

Funkcje rynku kapitałowego

 

alokacja kapitału - czyli finansowy przedsięwzięć gospodarczych różnych podmiotów, może być prowadzona w gospodarce na kilka sposobów. Przez sektor bankowy, inwestycje bezpośrednie, za pośrednictwem rynku papierów wartościowych i dokonywanych na nim inwestycji portfelowych.

2. mobilizacja...

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

 

Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej. Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym w...

Metody oceny inwestycji kapitałowych.

 

 

W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod:

metody proste (statyczne)

metody złożone (dynamiczne) zwane dyskontowymi.

 

Spośród metod statycznych najczęściej stosowane są:

metoda okresu zwrotu

metoda prostej stopy zwrotu

metoda księgowej stopy...