Do Europy

Do Europy

Czytaj Dalej

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Niemcy, wyjąwszy Austrię, zjednoczyły się w cesarstwo i król pruski,  jako cesarz niemiecki, zabłysnął na mlecznej drodze europejskich cezarów. na Bałkanach, granice europejskie pozostały przez lat trzydzieści niezmienione i dokuczliwe.

POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

i mitu Europy, w ścisłym powiązaniu z ideałem wspólnoty poet. kultury i poezji: europejskość Powrotu zrównoważona została przez podjęcie rodzimych tradycji (Kochanowski, wielka poezja romant.

„Od Świętego do Serdecznego Przymierza” - omówienie zmian układu sił politycznych w Europie XIX wieku.

Napoleon III w tym konflikcie widział okazję, aby poprawić pozycję Francji w Europie, ale pokój paryski nie spełnił tych oczekiwań, stał się za to widomym przejawem destabilizacji stosunków między państwami w Europie, co mógł wykorzystać przedsiębiorczy polityk.

Taktyka wojenna w Europie od XVI do XVIII wieku - Pika, bagnet i muszkiet

), wzmagająca się rywalizacja między mocarstwami europejskimi i rozrost europejskich kolonii w obu Amerykach | i innych częściach świata. Podobne formacje działały także na pograniczu Austrii i imperium ottomańskiego, a w Europie Zachodniej weszły do służby w latach 90.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku podziałowi Europy

Ale koncepcja ta i tak korzystniej­sza była dla Niemiec niż różne, na pół fantastyczne plany zniszczenia państwa niemieckiego, wysiedlenia Niemców z Europy, czy też znany plan Henry Mor-genthaua, przewidujący rozbicie Niemiec na kilka drobnych państewek, pozba­wionych przemysłu i nie mogących dokonać reunifikacji.

CHRZEŚCIJANIE W EUROPIE WSCHODNIEJ. OD UPADKU KOMUNIZMU DO NIEZNANEJ WOLNOŚCI - Konkluzja

To dążenie typowoizraelickie i konieczne w tym wypadku biblijne rozczarowanie w stosunku do posiadłościziemskich stało się udziałem niemal wszystkich narodów Europy Wschodniej.

Przemiany gospodarcze w Europie od X do XII wieku

-  przyrost demograficzny

-  uprawa dotychczasowych puszcz i nieużytków, karczowanie lasów

-  koniec najazdów normańskich, węgierskich, arabskich – odbudowa spustoszonej gospodarki

-  wielka własność feudalna

-  postęp techniczny w rolnictwie – wzrost plonów

*  trójpolówka zastępowała gospodarkę...

Przemiany społeczne w Europie od IX do XII wieku

-  przyrost demograficzny

-  organizacja nowego osadnictwa – Francja, Anglia, Italia, Niemcy

*  wolnizna – większe swobody na czas zagospodarowania się w nowym miejscu

*  zależność osobista przeszła w zależność rzeczowa – związaną z posiadaniem gruntu

-  powstawanie warstwy jednolitego chłopstwa o...

Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

-  niewiele miast pozostało ze starożytności

-  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów

-  czynniki miastotwórcze

*  kupiectwo

*  rzemiosło

*  planowa działalność władzy

-  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i...

Kultura, nauka i sztuka w Europie od IX do XII wieku

-  X-XII w. – szkoły katedralne

-  studia nad teologią i filozofią chrześcijańską późnego antyku i nad „pogańskimi” autorami starożytnymi

-  kontakt z Arabami – przekłady greckich traktatów filozoficznych z arabskiego na łacinę 

*  arabski komentator – Awerroes

*  dzieła Euklidesa, Ptolemeusza...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

Jednakże dzięki licznym "nieudanym" wyprawom do Indii lub po bogactwa Orientu, na czele z odkryciem Ameryki przez Kolumba, europejscy żeglarze odkryli prawie całą mapę świata z wyjątkiem Australii i Antarktydy. Dla Europy i świata miało to daleko idące skutki, które trwają do dziś.

Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870

Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy:

-ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

Władza wykonawcza: prezydent wybierany na...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kraje Europy Zachodniej

 

W krajach Beneluksu lata 1956-1970 stanowiły okres prosperity i rozwoju. Jedynie w Belgii w 1960 r. doszło do zaburzeń społecznych i kilkutygodniowego strajku powszechnego, wymierzonego przeciw niepopularnemu rządowi Gastona Eyskensa. Belgia uwikłana została też w konflikt katangijski (1960-1963).

W...

Gruczoły do krewne i hormony przez nie wytwarzane

 

Gruczoły dokrewne i hormony przez nie wytwarzane:podwzgórze:tyreoliberyna;gonadoliberyna;somatoliberyna;kortykoliberyna;somatostatyn;prolaktostatyna inaczej dopamina.przysadka mózgowa: płat przedni:hormon wzrostu; prolaktyna.przysadka mózgowa: płat tylny: oksytocyna.szyszynka:melatonina;płat czołowy...

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

WSTĘP: Każde dzieło literackie jest autonomiczną strukturą artystyczną. Także każdy bohater ma własne, indywidualne cechy, którymi obdarzył go kreator - pisarz. Istnieje jednak również pojęcie bohatera epoki, jako...

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

I.

WSTĘP: l. Pojęcie patriotyzmu, rozróżnienie patriotyzmu czasu wojny i czasu pokoju, kształtowanie się tego pojęcia począwszy od średniowiecznego etosu rycerskiego...

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

 

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

 

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

 

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu...

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...