ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

W Rzymie obowiązywała zasada nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe tzn. Dziedzic wraz z przyjęciem majątku spadkowego przyjmował na siebie także ciężar długów zaciągniętych i nie spłaconych przez spadkodawcę. Co gorsza po przyjęciu spadku a więc zlaniu masy spadkowej z własnym...

Mięsień zginacz długi kciuka

M. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus) jest położony bocznie od poprzedniego i stanowi wraz z nim trzecią warstwę zginaczy przedramienia. Jest on rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej...

Mięsień odwodziciel długi kciuka

M. odwodziciel długi kciuka (ra. abductor pollicis longus) jest największym, najwyżej i najbardziej do boku położonym mięśniem tej grupy.

Rozpoczyna się on na powierzchni tylnej kości łokciowej, na błonie między kostnej i na powierzchni tylnej kości promieniowej (ryc. 300). Włókna kierują się ku...

Mięsień przywodziciel długi

M. przywodziciel długi (ra. adductor longus), kształtu wydłużonego trójkąta, jest położony poniżej m. grzebieniowego w tej samej warstwie. Jest on rozpięty między kością łonową a środkową częścią kresy chropawej.

Przywodziciel długi rozpoczyna się silnym ścięgnem na kości łonowej...

Jak długo spać?

Może się zdawać, ze poświęcanie jednej trzeciej życia na spanie to strata czasu Jednak sen jest niezbędny naszemu organizmowi, by mógł on prawidłowo funkcjonować. Wbrew pozorom jest to czas aktywności, pełen niesamowitych, dramatycznych niespodzianek. Człowiek przesypia przeciętnie jedną trzecią...

Ostryż długi - kurkuma

Roślina ta jest tropikalną byliną do 1,5 m wysoką, należącą do rodziny Imbirowa-tych (Zingiberaceae),nigdzie nie spotykaną w stanie naturalnym, prawdopodobnie pochodzącą z Indiiwschodnich, od niepamiętnych czasów uprawianą w Indiach, Pakistanie, Chinach, na PółwyspieMalajskim, Cejlonie oraz na Wyspach...

DŁUGA WŁÓCZNIA TYP 93 - torpeda

Japońska torpeda skonstruowana w 1933 r., przeznaczona do wystrze­liwania z wyrzutni okrętów nawod­nych, okazała się w czasie wojny groźną bronią. Wyposażona w gło­wicę bojową zawierającą 485 kg materiału wybuchowego, mogła dzięki napędowi tlenowemu poko­nać 20 680 m z prędkością 49 wę­złów...

Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

Krew nasza długo leją katy,

wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

sędziami...

Omów zasadnicze etapy rozwoju kości długich

W analizie stopnia rozwoju kości długich uwzględnia się następujące cechy:

- pojawienie się pierwotnego punktu kostnienia,

- stadium wzrostu,

- kształtowanie się nasad,

- osiągnięcie ostatecznego kształtu,

- zespolenie się nasad z trzonem.

Zespolenie nasad z trzonami kości następuje u...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Długi Parlament i Wielka Demonstracja

Taka polityka królewska wzbudziła żywą opozycję, w której główne role odgrywali J. Eliot, E. Coke, T. Wentworth, J. Pym, J. Hampden i O. Cromwell. Najpierw w 1638r. wybuchło powstanie w Szkocji. Nie mogąc pokonać Szkotów król zwołał w 1640r. parlament, zwany krótkim, ponieważ na skutek odrzucenia...

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN ARTYKUŁÓW SUROWCOWO - ROLNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W DŁUGIM OKRESIE

W DŁUGIM OKRESIE ceny towarów na rynku międzynarodowym wykazują tendencje do zmian w skutek przemian technicznych i strukturalnych. Towarzyszą temu też istotne przeobrażenia w skali osiąganych dochodow stąd do analiz wykorzystuje się wskaźniki dochodowej elastyczności popytu i podaży. Istotna jest też...

Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka

Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka (ragina tendinis m. flexo-ris pollicis longi) łączy się przeważnie z pochewką I palca, może jednak być od niej przedzielona cienką ścianką. U dołu rozpoczyna się ona na podstawie dalszego paliczka kciuka, ku górze nieznacznie tylko wystaje nad troczek...

Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka

Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka (ragina tendinis m. flexo-ris pollicis longi) łączy się przeważnie z pochewką I palca, może jednak być od niej przedzielona cienką ścianką. U dołu rozpoczyna się ona na podstawie dalszego paliczka kciuka, ku górze nieznacznie tylko wystaje nad troczek...

Czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego w długim okresie

Czynniki wpływające na równowagę bilansu w długim okresie dzielimy na wewnętrzne (popytowe i podażowe) i zewnętrzne.

Do wewnętrznych popytowych należą:

1.stopa wzrostu gospodarczego,

2.stopa oszczędzania (determinuje wielkość i dynamikę popytu, stopień pochłaniania podaży przez popyt...

Wymień trzy podstawowe zasady maksymalizacji zysku z punktu widzenia kosztów, krótkiego i długiego czasu?

 

Zasady maksymalizacji zysku

- taki poziom produkcji, przy którym utarg krańcowy = Kk

- w krótkim czasie produkcja do momentu, w którym cena >Kpz

- w długim czasie produkcja do momentu, w którym P>Kp

Porównaj elastyczność cenową podaży w okresie infrakrótkim, krótkim i długim?

 

W okresie infrakrótkim podaż jest stał, więc elastyczność wynosi 0.

W okresie krótkim elastyczność jest względnie nieduża (podaż może wzrosnąć w granicach stałego potencjału produkcyjnego). W okresie długim elastyczność podaży jest stosunkowo duża.

Im podaż jest bardziej elastyczna...

Jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo w okresie długim?

 

W okresie długim wszystkie koszty przedsiębiorstwa są zmienne, tak jak zmienne są wszystkie czynniki produkcji.

Wyróżniamy zatem (analogicznie do okresu krótkiego) długookresowy koszt całkowity, długookresowy koszt przeciętny i długookresowy koszt marginalny.

Badanie przemieszczania ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego.

Wykonanie: Badający palcem wskazującym i środkowym jednej ręki ocenia bruzdę między guzkową, drugą ręką obejmuje staw promieniowo-nadgarstkowy odwiedzionej do kąta 80-90° i zgiętej do kąta prostego w stawie łokciowym kończyny górnej pacjenta, a następnie wykonuje bierne naprzemienne ruchy...

Mięsień zginacz dtugi kciuka i mięsień prostownik długi kciuka

Wykonanie: Badający obejmuje kciuk pacjenta i fiksuje jego staw śródręczno-pa-liczkowy. Pacjentowi poleca się zgiąć i wyprostować paliczek dalszy kciuka. Mięsień zginacz długi kciuka znajduje się w głębokiej warstwie mięśni zginaczy i przyczepia się swoim ścięgnem do podstawy paliczka dalszego...

PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY - Długi pontyfikat

Po powrocie z Gaety do Rzymu (20.04.1850) Pius IX ani jego otoczenie nie spodziewało się, że długi,32-letni pontyfikat, nazwany, pontyfikatem wielkiego przełomu, będzie wypełniony pasmem cierpień iniepowodzeń, prawdziwie więc stanie się crux de cruce, według średniowiecznej przepowiedni...