Długie Mury

Długie Mury

Czytaj Dalej

DŁUGA WŁÓCZNIA TYP 93 - torpeda

Japońska torpeda skonstruowana w 1933 r., przeznaczona do wystrze­liwania z wyrzutni okrętów nawod­nych, okazała się w czasie wojny groźną bronią. Wyposażona w gło­wicę bojową zawierającą 485 kg materiału wybuchowego, mogła dzięki napędowi tlenowemu poko­nać 20 680 m z prędkością 49 wę­złów...

Jak długa powinna być reklama?

 

O ile wielkość ogłoszeń zamieszczanych w gazetach, magazynach czy książkach telefonicznych mierzy się linijką, o tyle do określenia wielkości reklam telewizyjnych lub radiowych lepiej użyć zegarka z sekundnikiem.

    Jeszcze dwadzieścia lat temu normą dla reklam pokazywanych w telewizji...

Koszty w długim okresie

 

Korzyści skali (ekonomie skali) - występują, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada. Źródła korzyści skali:

technologiczne,

marketingowe,

finansowe.

Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) –...

Równowaga w długim okresie czasu.

 

W punkcie równowagi długookresowej E spełnione są dwa warunki:

krzywa popytu dd jest styczna do krzywej kosztu całkowitego przeciętnego (KCP) w długim okresie czasu,

krzywa popytu DD przecina krzywe dd i KCP, lecz nie jest styczna w stosunku do nich.

Wielkość sprzedaży Qe realizowana...

Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

Krew nasza długo leją katy,

wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

sędziami...

Mur berliński

9 listopada 1989 rozpoczęto demontaż muru berlińskiego

Omów zasadnicze etapy rozwoju kości długich

W analizie stopnia rozwoju kości długich uwzględnia się następujące cechy:

- pojawienie się pierwotnego punktu kostnienia,

- stadium wzrostu,

- kształtowanie się nasad,

- osiągnięcie ostatecznego kształtu,

- zespolenie się nasad z trzonem.

Zespolenie nasad z trzonami kości następuje u...

Opisz przebieg procesu kostnienia kości długich

Proces kostnienia kości długich przebiega w następujący sposób:Najpierw w środkowej części trzonu kości następuje przerost i degeneracja chondrocytów (komórek chrzęstnych) i rozwój sieci naczyniowej. Za naczyniami krwionośnymi podążają osteoblasty (komórki kościotwórcze), tworząc pierwotne centra...

Jak powstawał mur chiński

W południowych regionach Chin mur wykonywany był z ubitej gliny, jednak już podczas budowy w okolicach dzisiejszego Pekinu mur konstruowano z kamienia.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Długi Parlament i Wielka Demonstracja

Taka polityka królewska wzbudziła żywą opozycję, w której główne role odgrywali J. Eliot, E. Coke, T. Wentworth, J. Pym, J. Hampden i O. Cromwell. Najpierw w 1638r. wybuchło powstanie w Szkocji. Nie mogąc pokonać Szkotów król zwołał w 1640r. parlament, zwany krótkim, ponieważ na skutek odrzucenia...

Rośliny krótkiego i długiego dnia

Rośliny długiego dnia – rośliny wrażliwe na fotoperiod, ich kwitnienie wywoływane jest przez nagromadzenie form fitochromów powstałych na świetle (krótkie okresy ciemności, czyli krótkie noce nie są w stanie odtworzyć odpowiedniego stężenia form wyjściowych). Przykład: ozime odmiany zbóż, szpinak...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

W Rzymie obowiązywała zasada nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe tzn. Dziedzic wraz z przyjęciem majątku spadkowego przyjmował na siebie także ciężar długów zaciągniętych i nie spłaconych przez spadkodawcę. Co gorsza po przyjęciu spadku a więc zlaniu masy spadkowej z własnym...

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN ARTYKUŁÓW SUROWCOWO - ROLNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W DŁUGIM OKRESIE

W DŁUGIM OKRESIE ceny towarów na rynku międzynarodowym wykazują tendencje do zmian w skutek przemian technicznych i strukturalnych. Towarzyszą temu też istotne przeobrażenia w skali osiąganych dochodow stąd do analiz wykorzystuje się wskaźniki dochodowej elastyczności popytu i podaży. Istotna jest też...

Mięsień długi głowy

M. długi głowy (ra. longus capitis), najbardziej powierzchowny z mięśni przedkręgowych, jest płaski, podłużny, rozpięty między kością potyliczną a dolnymi kręgami szyjnymi.

Przyczepy. Mięsień ten rozpoczyna się na guzkach przednich wyrostków poprzecznych trzeciego do szóstego kręgu szyjnego...

Mięsień długi szyi

M. długi szyi (ra. longus colli) jest podłużny, trójkątny, położony bezpośrednio na kręgosłupie. Ciągnie się on od kręgu szczytowego do trzeciego kręgu piersiowego.

Mięsień składa się z trzech głównych pasm: 1) pasmo przyśrodkowe, podłużne, rozpoczyna się na trzonach drugiego — czwartego...

Mięsień dłoniowy długi

ML dłoniowy długi (ra. palmaris longus) jest mięśniem wąskim, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego; bardzo często nie występuje; biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego do troczka zginaczy.

Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia...

Mięsień zginacz długi kciuka

M. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus) jest położony bocznie od poprzedniego i stanowi wraz z nim trzecią warstwę zginaczy przedramienia. Jest on rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej...

Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

M. prostownik promieniowy długi nadgarstka (m. extensor carpi radialis longus). Mięsień ten jest położony pod m. ramienno-promienio-wym. Przebiega on od końca dalszego kości ramiennej do II kości śródręcza, wzdłuż brzegu bocznego stawu łokciowego i przedramienia.

Mięsień ten rozpoczyna się na...

Mięsień odwodziciel długi kciuka

M. odwodziciel długi kciuka (ra. abductor pollicis longus) jest największym, najwyżej i najbardziej do boku położonym mięśniem tej grupy.

Rozpoczyna się on na powierzchni tylnej kości łokciowej, na błonie między kostnej i na powierzchni tylnej kości promieniowej (ryc. 300). Włókna kierują się ku...