Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Do przerwania ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia dochodzi z reguły u mężczyzn w średnim i starszym wieku wskutek silnego i nagłego napięcia mięśnia dwugłowego, szczególnie na podłożu uprzednio istniejącego zapalenia osłonki i ścięgna26. Niekiedy (rzadko) do uszkodzenia może...

Jak długa powinna być reklama?

 

O ile wielkość ogłoszeń zamieszczanych w gazetach, magazynach czy książkach telefonicznych mierzy się linijką, o tyle do określenia wielkości reklam telewizyjnych lub radiowych lepiej użyć zegarka z sekundnikiem.

    Jeszcze dwadzieścia lat temu normą dla reklam pokazywanych w telewizji...

Koszty w długim okresie

 

Korzyści skali (ekonomie skali) - występują, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada. Źródła korzyści skali:

technologiczne,

marketingowe,

finansowe.

Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) –...

Jak długie są fale podczerwone?

Jak już wspomniano promieniowanie podczerwone różni się częstotliwością od innych form promie­niowania elektromagnetycznego. Częstotliwość decyduje o właściwościach danego typu promie­niowania. Z wielkością tą związana jest ściśle dłu­gość fali promieniowania. Im częściej fale są...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

 

Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system,

wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości.

Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej, dla kultury, jest pismo .

Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy...

BRACIA DŁUDZY, bracia wielcy, bracia dhigowielcy, adelfoi makroi, fratres longini

tj. Dioskur, Amoniusz, Euzebiuszi Eutymiusz, żyli na przełomie IV i V w. w Egipcie, zwolennicydoktryny Orygenesa (orygenesowskie spory).Byli mnichami i wiedli życie eremickie w pustelni nitryjskiej;

z uwagi na rozległą wiedzę i pobożność cieszyli się uznaniempatriarchy aleks. Teofila; on też...

Kiedy należy rozpocząć i jak długo prowadzić terapię chorego z afazją?

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących powodzenie terapii pacjenta z afazją jest czas, jaki upłyną) od momentu uszkodzenia mózgu do chwili rozpoczęcia ćwiczeń mowy. Terapię mowy należy rozpocząć jak najszybciej, gdy tylko minie ciężki stan chorego. Jest 1o ważne pomimo istnienia okresu...

ROŚLINY DNIA DŁUGIEGO

Rośliny kwitnące podczas dnia dłuższego od pewnej krytycznej długości, np. podczas dnia dłuższego niż 14 godzin, kwitną również przy ciągłym oświetleniu, Do r. d. d. należą m.in. żyto, owies.

Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie długie grzbietu

Stanowią właściwą masę prostownika grzbietu. Przebiegając ku górze, dzieli się na trzy pasma: boczne, utworzone przez m. biodrowo-żebrowy; pośrednie, które stanowi m. najdłuższy; Przyśrodkowe, utworzone przez m. kolcowy.

           1. M. biodrowo-żebrowy dzieli się na:

M. biodrowo-żebrowy...

Nerw piersiowy długi

Nerw części nadobojczykowej splotu ramiennego. Tworzą go gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych szyjnych: C5-C7 (C8). Zaczyna się 2 lub 3 korzeniami. Jeszcze przed połączeniem się korzenie okrążają (z C7) lub przebijają (C5, C6) mięsień pochyły środkowy, miejscem złączenia się jest zaś mięsień...

Nerw piersiowy długi

Nerw części nadobojczykowej splotu ramiennego. Tworzą go gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych szyjnych: C5-C7 (C8). Zaczyna się 2 lub 3 korzeniami.Jeszcze przed połączeniem się korzenie okrążają (z C7) lub przebijają (C5, C6) mięsień pochyły środkowy, miejscem złączenia się jest zaś mięsień...

Bolesna destabilizacja ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Ścięgno może przemieścić się przed mięsień podłopatkowy z przerwaniem więzadła poprzecznego lub pomiędzy guzek mniejszy a ścięgno mięśnia podłopatkowego, czemu towarzyszy odwarstwienie przyczepu tego mięśnia.

Do zwichnięcia ścięgna może dojść podczas zgięcia, odwiedzania ramienia ponad...