Diploten

Czytaj Dalej

DIPLOTEN

Jeden z etapów profazy w mejo zie, czyli redukcyjnym podziale jądra komórkowego. Na tym etapie skupione w biwalentach chromosomy homologiczne zaczynają się oddzielać od siebie.

W przypadku, gdy pomiędzy chromosomami tworzącymi' biwalent nie doszło do procesu cros-sing-over, wówczas na chromosomach...