Diaspora

Czytaj Dalej

HELLENISTYCZNA DIASPORA

Szybko przyjęło się ono wśród żydowskich gmin diaspory; było wiernym odbiciem ich mentalności. Nie wiemy, jakie echo wywołały poglądy Filona wśród jego współwyznawców i jakie było promieniowanie jego myśli na judaizm diaspory.

Żydowska religia i kultura - Diaspora

Z językiem greckim wciskały się do życia diaspory wpływy kulturalne helleńskie, z tego względu patrzanow Jerozolimie niechętnie na hellenizujących Żydów z diaspory.

Diaspora

Nowy Testament wyrazem “diaspora” posługuje się na oznaczenie chrześcijan rozproszonych na całym świecie i żyjących w otoczeniu obcym, a często nawet wrogim (Jk 1, 1; 1 P 1, 1). Współczesne prześladowania i ruchy migra-cyjne spowodowały na szeroką skalę wzrost diaspory chrześcijan wschodnich.

DIASPORA

von Häkling, Diaspora, Pa 1948; K. -Arbeit, Diaspora 27(1956) 171-180; P.

DIASPORY

Diasporą może być cały organizm lub jego fragmenty przeznaczone do rozmnażania, np. Diaspora może rozprzestrzeniać się samoczynnie lub drogą transportu biernego przez zwierzęta, wiatr lub wodę.

Wyjaśnij pojęcia: emigracja, migracja, asymilacja, diaspora

DIASPORA to rozproszenie jakiejś narodowości

Diaspory katolickie

Dla popieraniakonwersji, a także służenia pomocą katolikom w diasporze powstało (1849) w tym kraju stowarzyszenie(Bonifatiusverein), inspirowane przez monachijskiego profesora teologii, Ignaza Döllingera, azorganizowane przez głośnego przywódcę niemieckiego ruchu katolickiego, z rodziny konwertytów, hrabiegoJosepha von Stolberg (zm.

DIASPORA

diaspord 'rozproszenie'; por.

Diaspora

Każda część rośliny (zarodniki, nasiona,owoce, cebule, rozmnóżki) służąca do rozprzestrzeniania się, która po oddzieleniu sięod rośliny macierzystej rozwija się w nowy organizm.

PRZETRWALNIKI, diaspory, formy przetrwalnikowe

Struktury jedno- lub wielokomórkowe, które zapewniają organizmom przetrwanie niekorzystnych czynników środowiska. Możliwość przeżycia w ekstremalnych warunkach zapewnia prze-trwalnikom gruba osłona, zgromadzenie dużej ilości materiałów zapasowych oraz silne odwodnienie.

Przetrwalniki są powszechne...