Diariusz

Czytaj Dalej

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, PORTUGALSKIEJ,

Tekstdiariusza łac. BARYCZ Diariusz podróży po Włoszech z końca wieku XVIi jego przypuszczalny autor, w: Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską,Wr.

DIARIUSZ, dziennik

W praktyce relacja diariuszowa kojarzysię z krótkimi, kilkuzdaniowymi zapiskami dziennymiwydarzeń bieżących, przekazanych w sposób rzeczowy, lakoniczny,podkreślający autentyzm opisu. Monotonię powściągliwej narracji diariuszowej przerywająniekiedy - wmontowane jako egzempla - szkicowe obrazkiobycz.

DIARIUSZ

Zapis wydarzeń, podający ich przebieg dzień po dniu, dziennik; (diariusz prywatny) domowy; (publiczny) zjazdów, podróży, wojenny, sejmowy; łac.