Diakon

We wschodnich kościołach katolickich diakon może udzielać chrztu tylko w nagłych przypadkach (CCEO 667§ 2); błogosławieństwa podczas ślubu może udzielić tylko asystujący ksiądz (CCEO 823 § 2).

BENEDYKT LEWITA, Benedykt Diakon

Bliżej nie znany diakon kościoła w Moguncji.

FILIP DIAKON

Jeden z 7 - > diakonów ( I 1) nazywanyrównież ewangelistą (Dz 21,8), zm.

FOCJUSZ DIAKON

Był diakonem i kustoszemprzy kościele Apostołów w Konstantynopolu; w Encomium(ASanc l u n I 270-279) opisał życie i śmierć męczeńskąśw.

PAWEŁ DIAKON

Pelagiusza, wyżej nr 75]; nic więc dziwnego, żc zna i cytuje to dzieło Pawła Diakona.

DIAKON

może być celibatariusz (-> celibat) lub żonaty, a posługa diakońska permanentna łub przejściowa (diakonat I).

DIAKON - DZIEJE

(diakonia); dopiero w Flp (1,1) d. , określając materię i formę sakramentu kapłaństwa, stwierdził, że diakonat, prezbiterat i episkopat są 3 stopniami sakramentu święceń (BF VTI 583-585).

DIAKON - IKONOGRAFIA

Na zabytkach przedkonstantyńskich d. przedstawiani są w coloblum, tj. w tunice bez rękawów (malowidło Pochód ofiarnlczy orantki), lub w tunice i paliuszu (złote naczynia liturg.); od VI w. w sztuce zach. w oficjalnym stroju liturg., tzn. w albie, tunice, dalmatyce, stule i manipularzu, a w sztuce wsch. w -»...

JAN DIAKON

Należał do dość szczupłego wówczas grona wykształconych duchownych skupiających się u schyłku IX w. wokół papieża Jana VIII. Na jego to życzenie napiwil w r. 872/3 żywot św. Grzegorza W., jeden z klasycznych później życiorysów tego Ojca Kościoła [najdostępniejsze wydanie w PL LXXV], znany...