Dewiacje

Czytaj Dalej

Teoria przestępczości i dewiacji A.Giddensa

zajmująca się badaniem zachowań podlegającym prawu karnemu, gdzie podmiotem są metody określenia poziomu przestępczości, tendencji w odrąbie poszczególnych kategorii przestępstw oraz strategii walki z przestępczością, a socjologia dewiacji bada zachowania niepodlegające prawu karnemu, podmiotem zachowań dewiacyjnych jest stosowanie pytań, dlaczego określone zachowania uważa się powszechnie za dewiacyjne.

Stosowanie się do reguł: konformizm i dewiacja

Czwarta forma dewiacji to w ujęciu Mertona „bunt". Jest to także dewiacja pełna, ale aktywna. Symptomem takiego stosunku do normy jest dążenie do anonimowości, ukrycia faktu dewiacji.

Dewiacja

Patologia wobec dewiacji i przestępstwa Dewiacja- Patologia Społeczna- Przestępstwo 4.

Konformizm a dewiacja

Czwarta forma dewiacji to „bunt". Jest to także dewiacja pełna, ale aktywna. Dodatkowe kategorie: NONKONFORMIZM: dewiacja demonstrowana publicznie w proteście przeciwko obowiązującym normom czy wartościom.

DEWIACJE W SPORCIE I JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY

Dewiacje działają dezintegrująco na sport, jak i ludzi zajmujących się nim. Tymczasem dewiacje mogą wywoływać zmiany w sporcie, to co kiedyś było dewiacja w międzynarodowym sporcie amatorskim, obecnie staje się norma (przejawy zawodowstwa).

DEWIACJE SPOŁECZNE I ICH TYPY

Warto odnotować, że niezależnie od dewiacji i ich społecznych korzeni, jednostka ludzka ma swego rodzaju naturalną skłonność do łamania norm, zwłaszcza w sytuacji nadmiernego ograniczenia swobody własnego wyboru przez społeczeństwo; wówczas złamanie narzu­conego wzoru przeżywane jest subiektywnie jako wyzwolenie spod presji społecznej.

DEWIACJE SPOŁ. I ICH ŹRÓDŁA

Źródła zachowań dewiacyjnych mogą być dwojakiej natury: poza społecznej /np.

Jakie znasz biologiczne lub psychologiczne wyjaśnienia istnienia dewiacji

Kiedyś twierdzono, że więźniowie mają odrębne cechy fizyczne, uważano, że przestępcy są biologicznie niedorozwinięci. Stwierdzenie to nie było trafne. Następnie uważano, że typ ciała ma związek z przestępczością.

>

Dewiacje w nauce

*Odstępstwo od normy w nauce, zboczenie z drogi, odchylenie od właściwego kierunku; błądzenie. Normy określają odpowiednie zachowanie, ale nie mogą go zagwarantować. Np. Niektórzy naukowcy odrzucili teorie Einsteina, bo był Żydem.

>

Grupy społeczne i dewiacja

Grupy : Grupy inkluzywne - członkiem tego typu grupy może być każda osoba, nie są tutaj istotne żadne kryteria klasyfikacyjne. W rzeczywistości taki czysty model rzadko jest spotykany, można jednak mówić o grupach, które do takiego modelu się zbliżają i umożliwiają uczestnictwo bez konieczności zdobywania specjalnych kwalifikacji lub referencji. Grupy ekskluzywne(elitarne) ? do takiej grupy społecznej przynależeć mogą jednostki spełniające odpowiednie kryteria ...

DEWIACJA

Zmiany środkowego okresu mor-fogenezy, czyli pojawienia się na pewnym etapie rozwoju przebiegającego identycznie jak u przodka, takich odchyleń i modyfikacji, które były nieobecne u przodka (np. rozwój łusek u zarodków gadów). D. to jedna ze zmian rozwojowych w teorii fiiembriogenezy...