Detrytus

Czytaj Dalej

DETRYTUS

Detrytus stanowi pokarm dla wielu zwierząt zwanych detrytusofagami, np. Warto zaznaczyć, że dla tych zwierząt istotną część pokarmu stanowią mikroorganizmy zasiedlające i odżywiające się detrytusem.