Detergenty

Detergenty

Czytaj Dalej

Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

Cif, Skrzat) ~ pasty do zębów zawierające sproszkowane mydło ~ szampony, których podstawowymi surowcami są sproszkowane mydło lub detergenty o łagodnym działaniu Ujemnym skutkiem powszechnego stosowania detergentów jest zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Środki myjące powierzchniowo czynne (detergenty)

Detergenty niejonowe mają znaczne zdolności tworzenia piany, co może stwarzać problemy przy odprowadzaniu zużytych roztworów myjących. Jednak mieszanie detergentów anionowych i kationowych może zmniejszyć ich zdolność mycia.

Detergenty

Detergenty są środkami czyszczącymi, sze­roko używanymi zarówno w gospodar­stwach domowych jak i w przemyśle. Chociaż wytwarzanie mydła ma długą historię, to pierwszy detergent syntetyczny pojawił się do­piero w 1916 roku, stworzony przez niemieckiego chemika Fritza Gunthera.

Środki powierzchniowo czynne w mydłach i detergentach

Gdy czyścimy tkaninę zabrudzoną tłuszczem, to połączone działanie detergentu i mechanicznych wstrząsów podczas prania usuwa ten tłuszcz. Substancje powierzchniowo czynne w mydłach są zawsze anionowe, podczas gdy detergenty syn­tetyczne mogą zawierać wszystkie ich rodzaje, razem lub osobno.

Detergenty syntetyczne

Detergenty syntetyczne używane są także w in­nych środkach czyszczących, takich jak np. Taki typowy proszek zawiera detergent anionowy, drobno sproszkowany związek mineralny (np.

Detergenty (łac. detergere - ścierać, wyczyszczać)

Syntetyczne środki obniżające napięciepow., o właściwościach myjących, nieobojętne dla zdrowia. Mogą wywoływać m.in. alergie,a niektóre z nich są rakotwórcze. Trudno ulegająrozkładowi i są silnie eutrofizujące (stanowiąpodstawowe źródło fosforu w ekosystemachwodnych).

Niektóre starsze d. nie...