Descartes

Czytaj Dalej

DESCARTES RENÉ

Łac. Renatus Cartesius, De Quarris, pol. Kartezjusz, ur. 31 III 1596 w La Haye k. Tours (obecnie La Haye-D.), zm. 11II1650 w Sztokholmie, filozof i matematyk.

I. ŻYCIE i DZIEŁA — Pochodził z kat. rodziny szlacheckiej; 1606-14 uczył się w jez. kolegium w La Flèche; 1616 uzyskał bakalaureat i licencjat prawa...

Descartes René, Kartezjusz

 

Descartes René, Kartezjusz (1596-1650), wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. Prekursor współczesnej kultury umysłowej, postulował metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu matematycznym (sceptycyzm metodologiczny), twórca kartezjanizmu oraz słynnej sentencji "cogito ergo sum" -...

Filozofia Kartezjusza - Descartes René, Kartezjusz (1596-1650)

Wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. Prekursor współczesnej kultury umysłowej, postulował metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu matematycznym (sceptycyzm metodologiczny), twórca kartezjanizmu oraz słynnej sentencji "cogito ergo sum" - myślę, więc jestem, głosił...

Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Nauka

 Kartezjusz żył w okresie, w którym scholastyka już nie dominowała, zaś Odrodzenie nie ujawniło się w całej pełni. Nauka nie była jeszcze zreformowana; nie mogła zadowolić człowieka, który zajmował się optyką, meteorologią, geometrią i fizyką. Przyczynę tego stanu rzeczy upatrywał Kartezjusz w...

Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Ontologia

Bytem jest Bóg. Jest on nieskończony. Jest przede wszystkim wolą, bo wola jest z istoty swojej nieograniczona. Prawdą i dobrem jest to, co Bóg chce. Człowiek składa się z duszy i ciała. Dusza jest świadomością, jest myśleniem. Ciało jest rozciągłe, nieskończenie podzielne, jest w ruchu, ulega...

Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Gnoseologia

Kartezjusz na podstawie przedstawień, jakie powstają w umyśle, rozróżnił trzy rodzaje pojęć: idee wrodzone, idee nabyte, idee utworzone przez człowieka.    Idee wrodzone to te, z którymi człowiek przychodzi na świat, które są w umyśle a priori. Stanowisko takie określa się w filozofii natywizmem. U...

Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Antropologia

 Jeśli jest myśl, to musi być ktoś, kto myśli. W tym twierdzeniu Kartezjusza znajduje swe uzasadnienie koncepcja człowieka jako istoty myślącej: „myślę, więc jestem”. Człowiek to jaźń myśląca i rościągłe ciało. Jeżeli zatem ciało jest faktem (substancja rozciągła) oraz dusza jest faktem...