Derywacja

Czytaj Dalej

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Rola i znaczenie rezyduów i derywacji w kształtowaniu elit politycznych wg V. Pareto

Derywacje obejmują rozumowania logiczne, pseudologiczne oraz przejawy sentymentów służące celom derywacji; są one objawami głodu myślenia istot ludzkich.

Rezydua i derywacje

■Celem derywacji jest ukazanie logiczności, wzniosłości działań ludzkich.