Energia ruchu liniowego (termiczna)

 Znaczy to, że dana cząsteczka (atom, elektron) może przyjąć tylko określoną ilość energii, żeby przyspieszyć swój ruch i oddaje tę samą ilość energii, gdy zostaje wyhamowana.

Leczenie energią mechaniczną

Tak jak we wszystkich rodzajach energii wielkość energii mechanicznej przedstawia się w dżulach, a moc w watach. Praca jest równa ilości energii zużytej na jej wykonanie, dlatego energia i praca $ą mierzone w tych samych jednostkach (dżulach).

Naturalna energia mechaniczna i jej skutki biologiczne

Agresja powoduje stosowanie energii mechanicznej jako narzędzia zarówno w formach zastępczych, za-bawowo sportowych, jak i w autentycznej agresji. Oddziaływania wywołane kontaktami mechanicznymi między ludźmi należy uznać za naturalne oddziaływania za pomocą energii mechanicznej.

Energia cieplna i jej zastosowanie w technologii żywności

Energia cieplna jest zmagazynowana w materii w formie energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego oraz drgającego atomów i cząsteczek. Ciepło danej przemiany jest to ilość energii cieplnej potrzebna do przejścia jednostkowej masy substancji z jednej fazy w drugą.

Kontrola ilości przyjmowanej energii

W każdej z tych grup wiekowych obniżenie ilości energii przypadającej na jednostkę masy lub objętości przez „rozcieńczenie” diety włóknem roślinnym i zmniejszenie w niej zawartości tłuszczu (bez zauważalnej zmiany jej walorów organoleptycznych) wywoływało po kilku dniach wyraźny wzrost spożycia, tak że dzienna ilość przyjmowanych kalorii była po tym okresie niemal identyczna, jak w diecie o wyższej gęstości energetycznej.

Charakterystyka stanów zapalnych wymienia

Mastitis, jak większość chorób, nie jest stanem jednorodnym i w każdym przypadku mogą charakteryzować go różne przyczyny i skutki występowania. Każdy z nich ujawniać się może też innymi zmianami fizjologicznymi wymienia, a także innym obrazem mikro- i makroskopowym mleka. Ważne j est więc dokładne...

Wykorzystanie wykresów zmian zapotrzebowania energetycznego w celu ułatwienia pacjentce zrozumienia zapotrzebowania na energię

Wykres zmian zapotrzebowania energetycznego pomaga pacjentce zrozumieć: 1) dlaczego jej organizm potrzebuje regularnego dostarczania energii w ciągu dnia; 2) co się dzieje, jeżeli ta energia (w formie pokarmów) nie jest mu regularnie do-.

Psychologiczne aspekty ciąży i porodu - charakterystyka stanów emocjonalnych kobiet w ciąży

lest to czas doświadczania przez kobiety wielu pozytywnych emocji, poczucia wewnętrznej siły i życiowej energii.

Przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci

We wstrząsie zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

Rozróżnia się, zależnie od przyczyny, następujące rodzaje wstrząsu:

#    Wstrząs krwotoczny (hipowołemiczny), wywołany zmniejszeniem objętości krwi krążącej...