Departament Energii Stanów Zjednoczonych

Departament Energii Stanów Zjednoczonych

Czytaj Dalej

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

W czasie wojny zginęło 234 874 żołnierzy, 701 385 odniosło rany, 124 079 dostało się do niewoli; są to liczby niewspółmiernie niskie w stosunku do militarnego zaanga­żowania Stanów Zjednoczonych na wszystkich frontach II wojny oraz wkładu w zwycięstwo w Europie, Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Ekspansja Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone pod Względem rozmiarów d możliwości są na połowie drogi między państwem europejskim a stanami zjednoczonymi całego świata. W tej czteroletniej wojnie ludność Stanów Zjednoczonych uczyniła olbrzymi wysiłek fizyczny i moralny.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Według niego Stany Zjednoczone Ameryki uzyskały uznanie swej suwerenności, wytyczenie korzystnej dla siebie granicy z Kanadą, cały olbrzymi kraj na Południe od Wielkich Jezior oraz na Wschód od Missisipi.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Pierwsi mieszkańcy

Pierwotnymi mieszkańcami obu kontynentów amerykańskich byli Indianie, których przodkowie ok. 50-20 tys. lat temu przywędrowali do Ameryki z kontynentu azjatyckiego. Indianie północnoamerykańscy dzielili się na liczne plemiona, tworząc większe związki, m.in. Dakota, Irokezi, Huroni. Nowożytna historia...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

w Paryżu podpisany zostaje traktat, w którym Wielka Brytania uznaje suwerenność i niepodległość Stanów Zjednoczonych i określone zostają granice nowego państwa.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konstytucja i ukształtowanie się ustroju

30 kwietnia 1789 roku Jerzy Waszyngton, po odbyciu triumfalnego powrotu do Nowego Jorku (ostatniego miasta, które opuścili Anglicy), składa tam przysięgę na Konstytucję i zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Kongres uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie jasno określono dlaczego koloniści wypowiadają posłuszeństwo Koronie.

Walki Kazimierza Pułaskiego o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Jednym ze słynnych polskich ochotników, który pospieszył do Ameryki Północnej, by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, był jeden z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej Kazimierz Pułaski.

Projekty Stanów Zjednoczonych Europy

Zbliżenie między francją, a Niemcami – jednolita polityka celna Swoboda w sferze kultury Najwyższa władza zgromadzenie generalne Ciało wykonawcze główny komitet administracyjny z kanclerzem na czele Organ kontrolny sekretariat generalny W sprawach konfliktowych trybunał sądowy 1930-32 nowa koncepcja stanów zjednoczony narodów europejskich Szeroka współpraca rządu i innych organizacji ...

Powstanie Stanów Zjednoczonych

Powstanie Stanów Zjednoczonych - WAŻNIEJSZE DATY 1773 Herbatka bostońska 1775 Bitwy pod Lexington i Concord; początek wojny, bitwa o Boston 1775/6 Koloniści atakują Kanadę 1776 Deklaracja niepodległości; Brytyjczycy zdobywają Nowy Jork 1777 Brytyjczycy zdobywają Filadelfię; brytyjska klęska pod Saratogą 1778 Francja włącza się do wojny po stronie Amerykanów, brytyjska ofensywa na południe 1781 Cornwallis poddaje się pod Yorktown ...

Początki Stanów Zjednoczonych

Początki Stanów Zjednoczonych - WAŻNIEJSZE DATY 1789 George Washington zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych 1803 Stany Zjednoczone kupują Luizjanę od Francji 1812-14 Wojna amerykańsko-angielska 1819 Zakup Florydy od Hiszpanii 1820 Kompromis Missouri 1823 Ogłoszenie doktryny Monroe 1836 Oddzielenie Teksasu od Meksyku 1845 Aneksja Teksasu 1846-48 Wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem 1854-58 Konflikt ...

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

został zawarty w Wersalu traktat pokojowy, w którym Anglia: potwierdziła niepodległość Stanów Zjednoczonych i ich suwerenne prawa do terytoriów na południe od Wielkich Jezior, aż do granic Florydy, przyznawała Francji Senegal i wyspę Goreę w Afryce, kilka wysp na Antylach, Hiszpanii oddała Minorkę i Florydę.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

Zatopienie statku pasażerskiego Lusitania przez niemiecką łódź podwodną w roku 1915, było powodem zaangażowania się Stanów Zjednoczonych pod jego przywództwem w walkę przeciwko Niemcom, chociaż jego druga kampania wyborcza, w roku 1916 przebiegała pod hasłem utrzymania neutralności.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – charakterystyka

  Stany Zjednoczone jest jednym państwem o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej.

Ku Secesji Stanów Zjednoczonych ( Geneza wojny )

Lata 1850 – 60 były w historii Stanów Zjednoczonych jednym z najpomyślniejszych gospodarczo okresów, ale także jednym z najbardziej niespokojnych. Wkrótce po wyborach zdarzył się kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, na którym mniej ucierpiało Południe.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (z poprawkami) - opracowanie.

W polityce zagranicznej wykazywał dużą ostrożność, zwolennik nieangażowania się Stanów Zjednoczonych w konflikty europejskie. Występował początkowo jako zwolennik ścisłej współpracy kolonii amerykańskich z Wielką Brytanią, dążył do zjednoczenia trzynastu kolonii angielskich.

Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Ukoronowanie zaś wszystkich działań paneuropejskich nastąpiłoby z utworzeniem Stanów Zjednoczonych Europy na modłę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Briand ,który już wcześniej popierał dążenia zjednoczeniowe państw europejskich, a teraz sam wyszedł z inicjatywą jej zbudowania.

Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych

Magdalena Trybalska Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych.